Menu

Ukázky testů CERMAT


CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

doporučujeme sledovat aktuálně stránku:

 


Ukázkové testy

pro pilotní ověřování přijímacího řízení na střední školy do 1. ročníků 2015/2016

 

Ilustrační testy

– čtyřleté obory vzdělávání z roku 2015

– čtyřleté obory vzdělávání (aktuální) z roku 2017

český jazyk – didaktický test
matematika – didaktický test