Menu

Ukázky testů CERMAT


CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

doporučujeme sledovat aktuálně stránku:


Ukázkové testy

CERMAT také zveřejňuje na svých stránkách ilustrační testy a testy použité v předchozích letech včetně klíčů správných řešení.

Ilustrační a dříve použité testy z českého jazyka jednotných přijímacích zkoušek

Ilustrační a dříve použité testy z matematiky jednotných přijímacích zkoušek

Procvičování testů a úloh on-line na webu Cermatu