Menu

Aktuální stav

17. leden 2020 vypsání 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků šk. roku 2020/2021

Vypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2020/ 2021:
forma studia 1. kolo 2. kolo 3. kolo
denní 14. duben 2020
1. řádný termín


15. duben 2020
2. řádný termín

o vypsání termínu
bude rozhodnuto
po 1. kole
o vypsání termínu
bude rozhodnuto
po 2. kole
dálkové termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2020/2021 neotvírá)
pomaturitní termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2020/2021 neotvírá)

Plánovaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:
forma studia obor vzdělání před 1. kolem po 1. kole aktuálně
denní Agropodnikání (41 – 41 M/01) 60
Veterinářství (43 – 41 M/01) 60

 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.