Menu

Aktuální stav

Průběh přijímacího řízení v letošním školním roce:


17. května 2023
Vyhodnocení počtu doručených zápisových lístků a řešení doručených odvolání formou autoremedury (změny rozhodnutí o přijetí ředitelem školy)
28. dubna 2023
zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

13. a 14. dubna 2023
řádný termín jednotné přijímací zkoušky
1. března 2023
Termín doručení přihlášek uchazečů o přijetí na střední školy
25. ledna 2023
Rozhodnutí o vypsání přijímacího řízení a stanovení kritérií přijímání

Vypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2023/2024:
forma studia 1. kolo 2. kolo 3. kolo
denní 13. duben 2023
1. řádný termín


14. duben 2023
2. řádný termín

 o vypsání 2. kola bude rozhodnuto po vyhodnocení předchozího kola
o vypsání 3. kola bude rozhodnuto po vyhodnocení předchozího kola
dálkové termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2023/2024 neotvírá)
pomaturitní termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2023/2024 neotvírá)

Počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:
forma studia obor vzdělání před 1. kolem po 1. kole aktuálně
denní Agropodnikání (41 – 41 M/01) plán 30 30 13
Veterinářství (43 – 41 M/01) plán 60 60 38

 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.