Menu

Aktuální stav

Průběh přijímacího řízení v letošním školním roce:


31. května 2022
V oboru veterinářství bylo ukončeno přijímání naplněním dvou tříd žáků pro 1. ročník 2022/2023.
20. května 2022 Ve výsledkové listině oboru veterinářství zveřejněna změna rozhodnutí o přijetí u uchazečů kteří podali odvolání a jsou v pořadí do 60 přijímaných. Opět je třeba potvrdit svůj úmysl nastoupit ke studiu dodáním zápisového lístku.
V oboru agropodnikání bylo ukončeno přijímání naplněním jedné třídy žáků pro 1. ročník 2022/2023.
19. května 2022 Autoremedura rozhodnutí ředitele v souvislosti s nedodanými zápisovými lístky přijatých uchazečů a s podaným odvoláním nepřijatých uchazečů
18. května 2022 Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení včetně zařazených výsledků z náhradního termínu
13. května 2022
Termín doručení zápisových lístků přijatých uchazečů v 1. kole
10. května 2022 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu (3 uchazeči)
29. dubna 2022 Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení
v oboru AGROPODNIKÁNÍ
v oboru VETERINÁŘSTVÍ
12. a 13. dubna 2022 řádný termín jednotné přijímací zkoušky
1. března 2022 Termín doručení přihlášek uchazečů o přijetí na střední školy
18. ledna 2022 Rozhodnutí o vypsání přijímacího řízení a stanovení kritérií přijímání

Vypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2021/2022:
forma studia 1. kolo 2. kolo 3. kolo
denní 12. duben 2022
1. řádný termín


13. duben 2022
2. řádný termín

 2. kolo nebude vypsáno
 3. kolo nebude vypsáno
dálkové termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2022/2023 neotvírá)
pomaturitní termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2022/2023 neotvírá)

Plánovaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:
forma studia obor vzdělání před 1. kolem po 1. kole aktuálně
denní Agropodnikání (41 – 41 M/01) 60 34 34
Veterinářství (43 – 41 M/01) 60 60 60

 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.