Menu

Aktuální stav

Průběh přijímacího řízení v letošním školním roce:


16. června 2023 Ukončeno příjímání uchazečů – naplněním plánované kapacity
17. května 2023
Vyhodnocení počtu doručených zápisových lístků a řešení doručených odvolání formou autoremedury (změny rozhodnutí o přijetí ředitelem školy)
28. dubna 2023
zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

13. a 14. dubna 2023
řádný termín jednotné přijímací zkoušky
1. března 2023
Termín doručení přihlášek uchazečů o přijetí na střední školy
25. ledna 2023
Rozhodnutí o vypsání přijímacího řízení a stanovení kritérií přijímání

Vypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2023/2024:
forma studia 1. kolo 2. kolo 3. kolo
denní 13. duben 2023
1. řádný termín


14. duben 2023
2. řádný termín

 2. kolo nebude vypsáno
 3. kolo nebude vypsáno
dálkové termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2023/2024 neotvírá)
pomaturitní termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2023/2024 neotvírá)

Počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:
forma studia obor vzdělání před 1. kolem po 1. kole aktuálně
denní Agropodnikání (41 – 41 M/01) plán 30 30 32
Veterinářství (43 – 41 M/01) plán 60 60 64

 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.