Menu

Aktuální stav

Průběh přijímacího řízení v letošním školním roce:

   
9. červenec 2020 Zákonná lhůta pro odevzdání zápisového lístku (10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků) pro nově vydaná rozhodnutí
24. červen 2020
Uchazečům, kteří byli v pořadí za 60. místem, splnili podmínky přijetí a zažádali o změnu rozhodnutí, bylo ředitelem školy vyhověno a rozhodutí bylo změněno na “přijat/a”.  Toto rozhodnutí bude uchazečům doručeno i písemně. Zároveň nyní mají lhůtu 10 pracovních dnů na doručení svého zápisového lístku do školy pro potvrzení svého úmyslu nastoupit od září ke studiu na naší škole.
22. červen 2020 Zákonná lhůta pro odevzdání zápisového lístku (5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků)
15. červen 2020 Zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení (Agropodnikání, Veterinářství)
8. červen 2020 Testy jednotné přijímací zkoušky (matematika, český jazyk)
20. květen 2020
odeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce na 8. června 2020
6. květen 2020
MŠMT vydává “Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky”
27. březen 2020 ve sbírce zákonů publikován zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
11. březen 2020 přerušení školní výuky a přechod na distanční formu vzdělávání
1. březen 2020 ukončení odevzdávání přihlášek ke studiu
17. leden 2020 vypsání 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků šk. roku 2020/2021
Vypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2020/2021:
forma studia 1. kolo 2. kolo 3. kolo
denní 8. červen 2020
1. řádný termín


2. řádný termín
ZRUŠEN

2. kolo
nebude vypsáno
3. kolo
nebude vypsáno
dálkové termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2020/2021 neotvírá)
pomaturitní termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2020/2021 neotvírá)

Plánovaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:
forma studia obor vzdělání před 1. kolem po 1. kole aktuálně
denní Agropodnikání (41 – 41 M/01) 60 30
Veterinářství (43 – 41 M/01) 60 60

 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.