Menu

Aktuální stavVypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2018 / 2019:
forma studia 1. kolo 2. kolo 3. kolo
denní 12. duben 2018
1. řádný termín


16. duben 2018
2. řádný termín

bude/nebude vyhlášeno
po vyhodnocení 1. kola
bude/nebude vyhlášeno
po vyhodnocení 2 kola
dálkové termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2018/2019 neotvírá)
pomaturitní termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2018/2019 neotvírá)

Plánovaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:
forma studia obor vzdělání před 1. kolem před 2. kolem aktuálně
denní Agropodnikání (41 – 41 M/01) 60 60
Veterinářství (43 – 41 M/01) 60 60

 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.