Menu

Aktuální stav


Vypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2019/ 2020:
forma studia 1. kolo 2. kolo 3. kolo
denní 12. duben 2019
1. řádný termín


15. duben 2019
2. řádný termín

termín nebyl vypsán
termín nebyl vypsán
dálkové termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2019/2020 neotvírá)
pomaturitní termín nebyl vypsán (studium se ve školním roce 2019/2020 neotvírá)

Plánovaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:
forma studia obor vzdělání před 1. kolem po 1. kole aktuálně
denní Agropodnikání (41 – 41 M/01) 60 30
Veterinářství (43 – 41 M/01) 60 60

 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.