Menu

Potvrzení od lékaře

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání – agropodnikání

 

Uchazeč podá přihlášku, jejíž součástí pro studijní obor agropodnikání musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 211/2010 Sb. (kategorie 1,4,9a,10,27)

 

1) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

9a) Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,

10) Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

27) Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání – veterinářství

 

Uchazeč podá přihlášku, jejíž součástí pro studijní obor veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 211/2010 Sb. (kategorie 4, 7b, 8b, 9a, 11, 16, 27)

 

4) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7b) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

8b) Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud

b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

9a) Přecitlivělost na

a)      alergizující látky používané při praktickém vyučování

11) Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

16) Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

27) Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.