Menu

Aktuality MŠMT 2021

Specifika přijímacího řízení na SŠ do prvních ročníků školního roku 2021/2022

Aktualizace: 10. kětna 2021 – (zdroj: MŠMT ČR)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole. Uchazeči musí řediteli školy potvrdit svůj zájem konat zkoušku v náhradním termínu do 14. května 2021.

Potvrzení zájmu o účast konání zkoušky v náhradním termínu zasílejte mailem na info@szes-la.cz.

Dále dodatek stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

Dodatek k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8(Zdroj: MŠMT)

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 7. 5. 2021.

Aktualizace 14. dubna 2021 – (zdroj: CERMAT)

V reakci na vývoj epidemické situace, přetrvávající distanční výuku na školách a změny, které v přijímacím řízení vydalo MŠMT vydal CERMAT přehledný

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


Aktualizace: 7. dubna 2021 – (zdroj: MŠMT a MZDR ČR)

MŠMT – opatření obecné povahy 4337_2021-7

MZDR – Mimořádné opatření – testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. dubna 2021


Aktualizace: 16. března 2021 – (zdroj: MŠMT ČR)

Aktualizované informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce 2020/2021  

MŠMT určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení, které se uskuteční 3. a 4. května 2021
vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude mezi 19. a 21. květnem 2021 v rubrice “výsledky 1. kola”

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – přehledný materiál z dílny MŠMT

Dva dodatky k dříve vydaným “Opatřením obecné povahy” + současně platné znění :Aktualizace: 10. března 2021 – (zdroj: MŠMT ČR)

„Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty se nově budou konat v termínech od 3. května 2021.“


Aktualizace: 23. února 2021

MŠMT vydalo Dodatek OOP k prodlouženi_DT  jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Praha, únor 2021, č. j.: MSMT-583/2021-2


Aktualizace 8. ledna 2021

MŠMT: Opatření obecné povahy – úprava přijímacího řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.


Aktualizace 1. prosince 2020