Menu

Přijímací řízení 2022


Aktualizace: 18. ledna 2022 – zdroj: SZeŠ Lanškroun

Rozhodnutí o vypsání přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023

Ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun vyhlašuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. kolo přijímacího řízení do oborů agropodnikání a veterinářství v denní formě studia a stanovuje jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění.

Ing. David Hruška, ředitel školy