Menu

Přijímací řízení 2021

Aktualizace: 8. března 2021 – zdroj: SZeŠ Lanškroun

Vzhledem k počtu doručených přihlášek rozhodl ředitel o konání jednotných testů v rámci přijímacího řízení z důvodu většího počtu podaných přihlášek než počtu přijímaných uchazečů pro oba obory vzdělání
– Agropodnikání (63 uchazečů)
– Veterinářství (129 uchazečů)


Aktualizace: 23. února 2021

MŠMT vydalo Dodatek k prodlouženi_DT  jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021


28. ledna 2021 – zdroj: SZeŠ Lanškroun

Rozhodnutí o vypsání přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021

Ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun vyhlašuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. kolo přijímacího řízení do oborů agropodnikání a veterinářství v denní formě studia a stanovuje jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění.

Ing. David Hruška, ředitel školy