Menu

Přijímací řízení 2020

Rozhodnutí o vypsání přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021

Ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun vyhlašuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. kolo přijímacího řízení do oborů agropodnikání a veterinářství v denní formě studia a stanovuje jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění.

17. ledna 2020
Ing. David Hruška, ředitel školy


Informace k přijímacímu řízení na střední školy konaném v letošním školním roce 2019/2020 do 1. ročníků školního roku 2020/2021

naleznete na našem webu