Menu

Praktická zkouška z odborných předmětů PZV

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2023/2024

43 – 41 – M/01 Veterinářství


Praktická zkouška z odborných předmětů

praktická zkouška


1 Zpracování syrového mléka a výroba mléčných výrobků (jogurt, tvaroh, nezrající sýr)
2 Veterinární dozor při porážce jatečných zvířat
3 Vyšetření krve zvířat
4 Vyšetření moči zvířat
5 Parazitologické vyšetření trusu zvířat
6 Sestavení krmné dávky pro skot a koně s pomocí počítačového programu
7 Biotechnická kontrola dojení s praktickou ukázkou strojního dojení.
8 Prevence a diagnostika mastitid, vyšetření mléčné žlázy
9 Aplikace léčiv
10 Základní vyšetření pacienta
11 Instrumentarium
12 Sutura tkání
13 Odběr biologických materiálů
14 Obvazová technika
15 Patologická pitva
16 Vyšetření pohybového aparátu
17 Jednoduchá mikrobiologická diagnostika, kultivace, barvení preparátu
18 Vyšetření samičího pohlavního aparátu
19 Příprava inseminační dávky a vlastní inseminace skotu
20 Zobrazovací techniky
21 Posouzení mikroklimatu stáje, sanace podestýlky
22 Topografická anatomie na živém zvířeti
23 Inhalační anestesie a monitoring životních funkcí
24 Evidence zemědělského podnikatele a chovatele zvířat

 

10. září 2023