Menu

Praktická zkouška z odborných předmětů PZV

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2019/2020

43 – 41 – M/01 Veterinářství


Praktická zkouška z odborných předmětů

praktická zkouška


1 Stanovení titrační kyselosti a kvality potravin
2 Veterinární dozor při porážce jatečných zvířat
3 Vyšetření krve zvířat
4 Vyšetření moči zvířat
5 Parazitologické vyšetření trusu zvířat
6 Sestavení krmné dávky pro skot a koně s pomocí počítačového programu
7 Biotechnická kontrola dojení s praktickou ukázkou strojního dojení.
8 NK – test, prevence a diagnostika mastitid
9 Aplikace léčiv
10 Základní vyšetření pacienta
11 Instrumentarium
12 Sutura tkání
13 Odběr biologických materiálů
14 Obvazová technika
15 Patologická pitva
16 Vyšetření pohybového aparátu
17 Jednoduchá mikrobiologická diagnostika, kultivace, barvení preparátu
18 Vyšetření samičího pohlavního aparátu
19 Příprava inseminační dávky a vlastní inseminace skotu
20 Zobrazovací techniky
21 Posouzení mikroklimatu stáje, sanace podestýlky
22 Topografická anatomie na živém zvířeti
23 Inhalační anestesie a monitoring životních funkcí

 

30. září 2019