Menu

Praktická zkouška z odborných předmětů PZP

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2023/2024

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


Praktická zkouška z odborných předmětů – směr zemědělský provoz

praktická zkouška


 

1 Sklizeň TTP
2 Výroba vepřového masa
3 Výroba mléka, dojení
4 Struktura a obrat stáda
5 Zádový postřikovač
6 Secí stroj
7 Geodézie (práce s mapou, vytyčování pravého úhlu)
8 Ovládání kolového traktoru
9 Hnojení průmyslovými hnojivy
10 Pastva, ošetření pastviny
11 Sazeč brambor
12 Laktace, NK-test dojnice
13 Inventarizace
14 Mikroklima ve stáji
15 Linka na sklizeň sena
16 Hodnocení zdravotního stavu
17 Ošetřování a manipulace s koněm
18 Krmná dávka
19 Evidence zemědělského podnikatele
20 BOZP a PO v zemědělství
21 Určení hmotnosti zvířat
22 Hnojení statkovými hnojivy
23 Odkliz výkalů, čištění zvířat
24 Orba
25 Hodnocení porostu vybrané plodiny
26 Přeprava zvířat

10. září 2023