Menu

Praktická zkouška z odborných předmětů PZK

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2019/2020

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


Praktická zkouška z odborných předmětů – směr chov koní a jezdectví

praktická zkouška


 

1 Sklizeň TTP
2 Předvádění a měření koní.
3 Výroba mléka, dojení, laktace, NK test
4 Struktura a obrat stáda
5 Kavalety, skok
6 Secí stroj
7 Přeprava zvířat
8 Ovládání kolového traktoru
9 BOZP a PO v zemědělství
10 Pastva, ošetření pastviny
11 Označování koní, podkovářství
12 Evidence zemědělského podnikatele
13 Parkúr
14 Mikroklima ve stáji
15 Linka na sklizeň sena
16 Hodnocení zdravotního stavu
17 Výstroj jezdeckého koně
18 Krmná dávka
19 Pomůcky, sed jezdce
20 Postrojování, zapřahání
21 Určení hmotnosti zvířat
22 Hnojení statkovými hnojivy
23 Lonžování
24 Orba
25 Hodnocení porostu vybrané plodiny

 

30. září 2019