Menu

Praktická zkouška z odborných předmětů PZK

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2022/2023

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


Praktická zkouška z odborných předmětů – směr chov koní a jezdectví

praktická zkouška


 

1 Sklizeň TTP
2 Přeprava zvířat, předvádění a měření koní.
3 Výroba mléka, dojení, laktace, NK test
4 Struktura a obrat stáda
5 Drezurní práce
6 Secí stroj
7 Označování koní
8 Ovládání kolového traktoru
9 BOZP a PO v zemědělství
10 Hodnocení zdravotního stavu, podkovářství
11 Pastva, ošetření pastviny
12 Evidence zemědělského podnikatele
13 Parkur
14 Mikroklima ve stáji
15 Linka na sklizeň sena
16 Výstroj jezdeckého koně
17 Krmná dávka
18 Jízdárenské cviky
19 Postrojování, zapřahání
20 Sed jezdce
21 Určení hmotnosti zvířat
22 Hnojení statkovými hnojivy
23 Lonžování
24 Orba
25 Hodnocení porostu vybrané plodiny
26 Inventarizace

 

16. září 2022