Menu

Pracovník pro rekondici

Certifikované zkoušky profesní kvalifikace Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat

V úterý 13. 9. 2022 u nás proběhly historicky první zkoušky nové profesní kvalifikace Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat (41-138-M ), jejichž úspěšní absolventi se stali prvními oficiálními, tedy státem uznanými „maséry“ či „manuálními terapeuty“ (nejen!) koní.

Tyto zkoušky prováděl jako autorizovaná osoba Institut zdraví zvířat s. r. o., zkušební komise se skládala z Ing. Kateřiny Kumble, MVDr. Věry Benešové a MVDr. Dominiky Švehlové. Na tento první termín se přihlásilo 8 statečných, kteří celé úterý prokazovali své znalosti anatomie a fyziologie pohybové i ostatních orgánových soustav, patologie pohybového ústrojí, nemocí zvířat, komunikace s majiteli, ale i právních předpisů, odpoledne pak na koních prakticky předváděli nejen nejrůznější manuální ošetření, ale také rekondiční cvičení, první pomoc a fiktivním „majitelům“ poskytovali fundované poradenství ohledně výživy a managementu zvířat ve vztahu k pohybovému aparátu.

Zkoušky úspěšně zvládlo 5 uchazečů – právoplatně se tak stali oficiálními a především spolehlivými průvodci zdraví velkých zvířat (ano, především koní, ale i například skotu!), kteří vám mohou vašeho „velkého mazlíka“ nejen ošetřit manuálními technikami, ale navrhnou vám i rekondiční program, poradí ohledně další péče a případně vykomunikují stávající problémy s veterinárním lékařem.

Těmto zkouškám nemusí předcházet žádný konkrétní kurz, zájemci z řad veřejnosti na nich nedokladují získané vzdělání v tomto oboru, pouze kvalitní znalosti a dovednosti v rozsahu, jak určuje soustava národní soustava kvalifikací. Zde si můžete přečíst, co všechno musí uchazeči u zkoušek prokázat: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-2019-Pracovnikpracovnice_pro_rekondici_a_regeneraci_velkych_zvirat/revize-3336

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun se stala místem konání těchto zkoušek, protože s Institutem zdraví zvířat už řadu let úzce spolupracuje (probíhají zde například kurzy Dornovy terapie psů a koní) a je schopná poskytnout zázemí vyžadované státem pro kvalitní průběh zkoušek. Jedná se o vybavenou místnost, výukový materiál a samozřejmě dostatek živých zvířat – koní i skotu a dalších přežvýkavců.

Je však také místem, kde se začínají „rodit“ budoucí pracovníci tohoto profesního zaměření, zde získají velkou část teoretických a praktických dovedností potřebných pro získání certifikátu Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat: získají zde během čtyřletého studia kompletní znalosti anatomie a fyziologie zvířat, naučí se poznávat a chápat patologické děje v organismech, seznámí se s nemocemi, první pomocí i jejich prevencí, učí se základům fyzioterapie zvířat, komunikovat s majiteli i veterináři, získávají znalosti ohledně výživy a korektního chovu zvířat a také ohledně platné legislativy a welfare zvířat. Prakticky se naučí zvířata vyšetřit, provést základní ošetření a první pomoc, zvířata si osahají, „nakoukají“, aby poznali, kde není co v pořádku. Pro úspěšné složení této certifikované zkoušky už pak náš maturant potřebuje „pouze“ dostat do rukou manuální techniky k ošetření zvířat, které mu může poskytnout například Institut zdraví zvířat prostřednictvím svých kurzů.

Jsme rádi, že jsme součástí tohoto smysluplného „kolotoče“, na jehož konci jsou lidé, kteří dokážou zlepšovat život zvířatům v naší péči.

MVDr. Dominika Švehlová