Menu

PHIL

This project is co-funded by
the European Union


Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun. NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených.


This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


 

Název projektu

Promote healthy habits and improve languages  (PHIL)

“Podporovat zdravý životní styl a zlepšit znalost cizích jazyků.”

Program

Partneři

Česká republika: SZeŠ Lanškroun

Španělsko: EOI Ferrol, státní jazyková škola

Španělsko: CIFP ANXEL CASAL, A Coruna, centrum integrovaného profesního vzdělávání

Slovensko: Státní jazyková škola Palisády 38, Bratislava

Itálie: Università delle LiberEtà del F.v.g., Udine, mezinárodní centrum pro celoživotní vzdělávání

Litva: IMŠC, Kelme, informační a vzdělávací centrum pro dospělé

 

Shrnutí projektu

Tento projekt se pokusí zkombinovat a využít různé nástroje k tomu, aby zvýšil povědomí o důležitosti prevence a zdravých životních návyků, přispěl ke zlepšení jazykových dovedností účastníků projektu a umožnil jim komunikaci v reálném kontextu a také prohloubil jejich ICT dovednosti.

 

Popis a cíle projektu

  • zvýšit povědomí o důležitosti prevence a zdravých životních návyků
  • informovat o mýtech v oblasti výživy a zdraví
  • rozvíjet kritické myšlení v oblasti zdraví
  • podpořit tvorbu strategií zlepšování životního stylu
  • zlepšit jazykové dovednosti
  • vytvářet autentické situace pro výměnu informací v cizích jazycích
  • vytvořit inovativní didaktické materiály
  • zlepšit ICT dovednosti

 

Aktivity projektu

Schůzka Místo Téma
20. – 30. 3. 2019 Bratislava projektové setkání: výběr loga, práce na projektových úkolech

Náš slovenský týden

Celebration of World Health

Blended Mobility in Bratislava

Meeting the president

 

 

Výstupy projektu – Outputs

WEBSITE CZ

1) POSTERS

 
DAIRY copy

Dairy

Eat Legumes

Fruit

Grains

HealthyFood

Meat

Poultry

Vegetables

Vitamins

2) Celebrating World Food Day – presentations:

Czech Christmas Dinner

Eating habits in Lithuania

Eating habits in Slovakia

Eating-Habits-in-the-Czech-Republic

General Principles of Healthy Cooking

Italian eating habits Italian PIZZA

Lithuanian Kugelis

Slovakian pie

Spanish Eating Habits

Tortilla Española

Publicita projektu

WEBSITE IT