Menu

Prázdninový pobyt

Sportovně poznávací pobyt pro budoucí žáky

2021 – Akce byla zrušena

Z důvodu současné situace byla akce v letošním roce zrušena.
S našimi budoucími prváky se uvidíme v září. Těšíme se!

Aktualizováno 12. 6. 2021.

 


Pořadatel: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun

Tel/fax: 465 321 098; e-mail: info@szes-la.cz
IČ: 00087670; DIČ: CZ00087670
Cíl: seznámení se s prostředím školy, města a jeho okolím, provozem stájí, chodem psího útulku a s budoucími spolužáky
Termín: od neděle 12. července 2020 do pátku 17. července 2020
Nástup: neděle 11. července od 18:00 do 22:00 hodin na domově mládeže
Ukončení: pátek 17. července od 17:00 do 18:00 hodin na domově mládeže
Ubytování: Domov mládeže Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun
Nádražní 922, 563 01 Lanškroun
Stravování: celodenní – začíná pondělní snídaní
snídaně (8:00) – vydávána spolu s dopolední svačinou
oběd (12:00)
večeře (17:00)
Nebude-li jídlo v tomto rozsahu stačit, může si ho účastník dokoupit v prodejnách potravin.
Účastníci: pobyt je určen pro budoucí žáky naší školy
maximální počet účastníků je 40, minimální 25
Cena:
(včetně DPH)
 3 100,- Kč
Program: Je rozdělen podle zaměření žáků:

1) zájemci o jezdecký výcvik
2) ostatní (všeob. veterinářství,…)

Pro jezdce je připraven jezdecký výcvik pod vedením učitelů jezdectví.
Dále návštěva psího útulku, rybí farmy, canisterapie, …
Ze všeobecného programu prohlídka města, horostěna, minigolf, návštěva koňských farem, koupání, sportovní vyžití.
Ve středu celodenní tematicky zaměřený zájezd.

Co s sebou: Jezdci: jezdeckou výstroj, pokud není, stačí gumové holínky s rovnou podrážkou a minimálně 1 cm vysokým podpatkem, příp. pevná obuv s hladkou podrážkou a podpatkem, jezdecká přilba, bičík. Děti do 16 let musí mít bezpečnostní vestu.

Jízdní kolo a přilbu na kolo (přilbu můžeme zdarma zapůjčit) – na přesuny z domova mládeže do areálu školy (cca 3 km) a na drobné výlety po okolí (do 10 km). Pohodlné oblečení, malý batůžek na kolo, věci osobní hygieny, přezůvky na domov mládeže, kapesné. Počítejte i s nepříznivým počasím.
Podmínkou účasti je seřízené jízdní kolo a schopnost jezdit na něm. V opačném případě se na tento pobyt nepřihlašujte. Děkujeme za pochopení.

Pokyny k přihlášce: Přihlášku zašlete na adresu SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun nebo na e-mail senkyrova@szes-la.cz do konce května 2020.

V posledních letech je o pobyt velký zájem, proto zašlete přihlášku co nejdříve. Max. počet účastníků je 40, další zájemci budou zařazeni jako náhradníci a budou o této skutečnosti informováni e-mailem.
Prosíme o zaslání zálohy na pobyt od 1. června do 30. června 2020 (neposílejte dříve) minimálně ve výši 50% z uvedené ceny (můžete zaslat i celou částku) a to na číslo účtu 107-9422230237/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka, konstantní symbol 0308. Případný doplatek se bude platit hotově po příjezdu na domov mládeže. Dotazy na e-mailu chroby@szes-la.cz do 30. 6. 2020,
od 1. 7. 2020 pouze na telefonním čísle 732 116 388.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na sportovně poznávací pobyt na SZeŠ Lanškroun pro budoucí žáky
Pořadatel: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun
Tel/fax: 465 321 098; E-mail: info@szes-la.cz
IČ: 00087670; DIČ: CZ00087670
Jméno a příjmení účastníka:
Rodné číslo:
(variabilní symbol pro platbu)
Adresa účastníka:
Telefonní číslo účastníka:
Telefonní číslo zákonného zástupce:
Kontaktní e-mail:

 (prosíme čitelně)

Potvrďte, že si přivezete vlastní kolo a zda budete mít přilbu na kolo budu mít vlastní kolo:            ANO      —       NE
budu mít vlastní přilbu:         ANO      —       NE
Zakroužkujte, zda se budete účastnit jezdeckého výcviku ANO      —       NE
Jméno a podpis zákonného zástupce, datum: