Menu

Nová jízdárna

V rámci Dne školy 2022 jsme slavnostně zahájili provoz venkovní jízdárny.

Nová venkovní jízdárna byla financována prostřednictvím Operačního programu IROP (Ministerstva  pro místní rozvoj) a v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lanškrounsko. Dále se na projektu podílely Pardubický kraj a naše škola. Celková výše poskytnuté dotace byla 4,2 milionu korun a na stáje 1,8 mil. Kč. Ostatní náklady, vícenáklady atd. činily 2,5 mil. Kč.