Menu

Našim žákům :-)

V souvislosti s mimořádným opatřením MZČR – zrušení výuky, vás všechny informujeme o NUTNOSTI PRAVIDELNÉHO sledování webové aplikace Bakaláři. Budeme tam průběžně umísťovat zprávy o domácí přípravě do jednotlivých předmětů a o dostupnosti studijních materiálů na portálu školního e-learningu.

Na Bakalářích budou aktualizovány také informace týkající se ubytování a odubytování žáků na obou domovech mládeže. SLEDUJTE!