Menu

Maturity 2020

Informace k maturitním zkouškám na naší škole v letošním školním roce 2019/2020

naleznete na našem webu


27. 5. 2020

V publikačním kalendáři naleznete harmonogram zveřejňování nejdůležitějších dokumentů a dat týkajících se jarního zkušebního období maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a nepovinné výběrové zkoušky Matematika+.

Publikační kalendář ve formátu PDF si můžete stáhnout zde [PDF, 144 kB].

Maturitní zkouška

V rámci jarního zkušebního období maturitní zkoušky bude Centrum zveřejňovat data a dokumenty, které jsou uvedeny v následující tabulce. Testová zadání didaktických testů budou zveřejněna vždy v den konání příslušné zkoušky, klíče správných řešení budou publikovány společně se zpřístupněním výsledků didaktických testů ředitelům škol. Analýzy výsledků budou vydány vždy po ukončení zpracování výsledků dílčích zkoušek / celé zkoušky.

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENT/DATA
1. – 2. června 2020 zadání didaktických testů (vždy v den konání příslušné zkoušky)
8. června 2020 klíče správných řešení didaktických testů
17. června 2020 vzorové řešení didaktického testu z matematiky, komentovaná řešení úloh 9. části didaktických testů z cizích jazyků a komentované řešení vybraných úloh didaktického testu z českého jazyka a literatury
22. června 2020 analýza výsledků didaktických testů
27. července 2020 analýza výsledků ústních zkoušek společné části
31. července 2020 anonymizovaná data, agregovaná data a grafické interpretace dat na portálu s výsledky evaluačních projektů
31. srpna 2020 analýza výsledků částí maturitní zkoušky a jednotlivých zkoušek (souhrnná analýza výsledků maturitní zkoušky v jarním zkušebním období)
školní zprávy pro ředitele středních škol
krajské zprávy pro odbory školství krajských úřadů

12. 5. 2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020
Praha 11. května 2020
č.j. MSMT-453/2020-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímací k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020 následovně:

  1. všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 1 tohoto sdělení;
  2. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 25 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 2 tohoto sdělení;
  3. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-2 a SPUO-2-N s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 3 tohoto sdělení;
  4. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém testu z cizího jazyka, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 4 tohoto sdělení;
  5. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin TP-1 a ZP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 75 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 5 tohoto sdělení;
  6. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SP-2, SP-2-N, SP-2-A a SP-2-N-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém testu z cizího jazyka, a žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3-T a SP-3-T-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 %, kteří konají modifikovanou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v úpravě pro neslyšící, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 6 tohoto sdělení;
  7. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SPUO-3-A, TP-2, TP-3-A, ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR, ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A a ZP-3-BR-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 7 tohoto sdělení;

Příloha 8 tohoto sdělení pak obsahuje podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období roku 2020. Smyslem podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých částí zkoušek a dílčích zkoušek a ulehčit jim tak orientaci v časovém rozvrhu zkoušky.

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
Digitálně podepsal
PhDr. Karel Kovář Ph.D.
Datum: 2020.05.11
18:21:29 +02’00’

 Příloha 1

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně 1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
1. 6. 2020 Francouzský jazyk didaktický test 8:00 8:15 10:05 10:10
Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:15 10:20
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:05 15:10
2. 6. 2020 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:30 9:35
Německý jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:05 15:10
Ruský jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:05 15:10
Španělský jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:05 15:10
3. 6. 2020 Matematika+ didaktický test 9:00 9:15 11:45 11:50

 

Příloha 2

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE SPUO-1 3)

– NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 25 %

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

3) Ve smyslu přílohy č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně 1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
1. 6. 2020 Francouzský jazyk didaktický test 8:00 8:15 10:35 10:40
Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:45 10:50
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:35 15:40
2. 6. 2020 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:50 9:55
Německý jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:35 15:40
Ruský jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:35 15:40
Španělský jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:35 15:40
3. 6. 2020 Matematika+ didaktický test 9:00 9:15 12:25 12:30

 

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE SPUO-2 a SPUO-2-N3) – NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 50 %

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

3) Ve smyslu přílohy č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně 1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
1. 6. 2020 Matematika didaktický test 8:00 8:15 11:15 11:20
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:50 15:55
2. 6. 2020 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 10:10 10:15
Německý jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:50 15:55
Ruský jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:50 15:55
Španělský jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:50 15:55
3. 6. 2020 Matematika+ didaktický test 9:00 9:15 13:00 13:05

 

Příloha 4

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE SP-13)

– NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 50 %

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

3) Ve smyslu přílohy č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně 1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
1. 6. 2020 Matematika didaktický test 8:00 8:15 11:15 11:20
Anglický jazyk didaktický test 14:05 14:20 15:50 15:55
2. 6. 2020 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 10:10 10:15
Německý jazyk didaktický test 14:05 14:20 15:50 15:55
Ruský jazyk didaktický test 14:05 14:20 15:50 15:55
3. 6. 2020 Matematika+ didaktický test 9:00 9:15 13:00 13:05

 

Příloha 5

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE ZP-1 a TP-13)

– NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 75 %

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

3) Ve smyslu přílohy č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně 1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
1. 6. 2020 Matematika didaktický test 8:00 8:15 11:45 11:50
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 16:05 16:10
2. 6. 2020 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 10:30 10:35
Německý jazyk didaktický test 13:00 13:15 16:05 16:10
3. 6. 2020 Matematika+ didaktický test 9:00 9:15 13:40 13:45

 

Příloha 6

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE SP-2, SP-2-N, SP-2-A, SP-2-N-A, SP-3-T a SP-3-T-A3) – NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 100 %

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

3) Ve smyslu přílohy č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně 1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
1. 6. 2020 Matematika didaktický test 8:00 8:15 12:15 12:20
Anglický jazyk didaktický test 14:05 14:20 16:20 16:25
2. 6. 2020 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 10:45 10:50
Německý jazyk didaktický test 14:05 14:20 16:20 16:25
Ruský jazyk didaktický test 14:05 14:20 16:20 16:25
3. 6. 2020 Matematika+ didaktický test 9:00 9:15 14:15 14:20

 

Příloha 7

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE SPUO-3-A, TP-2, TP-3-A, ZP-2-14/16/20/26/BR a ZP-3-14/16/20/26/BR 3) – NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 100 %

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

3) Ve smyslu přílohy č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně 1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
1. 6. 2020 Matematika didaktický test 8:00 8:15 12:15 12:20
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 16:20 16:25
2. 6. 2020 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 10:45 10:50
Německý jazyk didaktický test 13:00 13:15 16:20 16:25
Ruský jazyk didaktický test 13:00 13:15 16:20 16:25
Španělský jazyk didaktický test 13:00 13:15 16:20 16:25
3. 6. 2020 Matematika+ didaktický test 9:00 9:15 14:15 14:20

 

Příloha 8

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2020

Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých částí zkoušek a ulehčit jim tak orientaci v časovém rozvrhu zkoušky.

Tabulka u každé dílčí zkoušky obsahuje celkem 8 sloupců, jejichž význam je vysvětlen níže.

1) Uzpůsobení podmínek konání zkoušky – Ve sloupci jsou uvedeny kategorie a skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) přihlášených k dané dílčí zkoušce v jarním zkušebním období maturitní zkoušky v roce 2020. Údaje v prvním řádku sloupce jsou platné pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek. U didaktického testu z českého jazyka a z matematiky jsou vřazeny řádky s údaji pro žáky, kteří se vzdělávali dlouhodobě v zahraničí a kterým je v souladu s § 5 a § 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přiznán nárok na navýšení časového limitu u didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a u didaktického testu z matematiky o 10 minut.

2) Začátek administrace zkoušky v učebně – Ve sloupci je uveden čas, ve kterém začíná administrace příslušné dílčí zkoušky v učebně. V uvedeném čase již musí být žáci přítomni v učebně.

3) Úvodní administrace – Sloupec uvádí čas, po který je prováděna úvodní administrace příslušné dílčí zkoušky, do které spadá např. evidence žáků podle prezenční listiny, rozdání testových sešitů a záznamových archů nebo sdělení pokynů ke zkoušce žákům zadavatelem. Zkouška nesmí být zahájena dříve, než je stanoveno v JZS, a to i v případě, že zadavatel skončí úvodní administraci předčasně.

4) Zkouška – poslech – Ve sloupci jsou uvedeny údaje pouze pro dílčí zkoušku konanou formou didaktického testu z cizích jazyků, resp. pro její poslechový subtest. Čísla před závorkou uvádějí délku trvání poslechové nahrávky a časový limit pro kontrolu odpovědí pro žáky s PUP MZ. Časové rozmezí v závorce uvádí předpokládaný začátek a konec poslechového subtestu. Žáci se sluchovým postižením (SP) poslechový subtest nekonají.

5) Administrace – Ve sloupci jsou uvedeny údaje pro dílčí zkoušku konanou formou didaktického testu z cizích jazyků – představují přibližný čas na vybrání první části záznamových archů žáků pro poslechový subtest. Tento čas může být v případě potřeby zkrácen.

6) Zkouška – čtení – Ve sloupci jsou uvedeny údaje pouze pro dílčí zkoušku konanou formou didaktického testu u cizích jazyků, resp. pro její subtest čtení a jazyková kompetence. Číslo před závorkou udává časový limit pro vyplnění záznamového archu. Časové rozmezí v závorce uvádí předpokládaný začátek a konec subtestu.

7) Zkouška – Ve sloupci udává číslo před závorkou časový limit, který mají žáci na vykonání příslušné dílčí zkoušky. Časové rozmezí uvedené v závorce pak představuje předpokládaný začátek a konec příslušné dílčí zkoušky nebo zkoušky. U dílčí zkoušky konané formou didaktického testu z cizího jazyka tento údaj nahrazují údaje ve sloupcích „Zkouška – poslech“ a „Zkouška – čtení“.

8) Závěrečná administrace – Sloupec uvádí přibližný čas vymezený na závěrečnou administraci, zahrnující zejména výběr záznamových archů žáků.

Dále zkráceno jen na zkoušky konané v naší škole

1. června 2020

MATEMATIKA – didaktický test
Uzpůsobení podmínek konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška

– poslech (min)
předpoklad

Administrace (min) Zkouška
– čtení
(min)
předpoklad
Zkouška

(min)
předpoklad

Závěrečná administrace (min)
8:00 15 120 (8:15-10:15) 5
vzdělávání v zahr.* 8:00 15 130 (8:15-10:25) 5
SPUO-1 8:00 15 150 (8:15-10:45) 5
vzdělávání v zahr.* + SPUO-1 8:00 15 160 (8:15-10:55) 5
SP-1; SPUO-2 8:00 15 180 (8:15-11:15) 5
TP-1; ZP-1 8:00 15 210 (8:15-11:45) 5
SPUO-3; ZP-2; ZP-3; TP-2; TP-3; SP-2; SP-3 8:00 15 240 (8:15-12:15) 5

* V souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s § 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je žákovi, který se alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech vzdělával ve škole mimo území ČR, na jeho žádost prodloužena doba konání didaktického testu z matematiky o 10 minut.

 

ANGLICKÝ JAZYK – didaktický test
Uzpůsobení podmínek konání zkoušky Začátek
administrace zkoušky
v učebně
Úvodní administrace
(min)
Zkouška

– poslech
(min)
předpoklad

Administrace
(min)
Zkouška
– čtení
(min)
předpoklad
Zkouška

(min)
předpoklad

Závěrečná administrace
(min)
13:00 15 40 (13:15-13:55) 10 60 (14:05-15:05) 5
SPUO-1 13:00 15 40 + 15* (13:15-14:10) 10 75 (14:20-15:35) 5
SPUO-2 13:00 15 50** + 5* (13:15-14:10) 10 90 (14:20-15:50) 5
SP-1 14:05 15 nekoná 90 (14:20-15:50) 5
ZP-1; TP-1 13:00 15 40 + 15* (13:15-14:10) 10 105 (14:20-16:05) 5
SPUO-3; ZP-2; ZP-3; TP-2; TP-3 13:00 15 50** + 5* (13:15-14:10) 10 120 (14:20-16:20) 5
SP-2; SP-3 14:05 15 nekoná 120 (14:20-16:20) 5

* Žáci s PUP MZ ve skupině 1 mají u poslechového subtestu z cizího jazyka 15 minut na kontrolu odpovědí. Žáci ve skupinách 2 a 3 mají u poslechového subtestu 5 minut na finální kontrolu odpovědÍ.

** Koncepce úprav nahrávek poslechového subtestu v rámci didaktického testu z cizího jazyka je stejná pro všechny žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazené do skupin 2 a 3. Upravená nahrávka trvá cca 50 minut.

 

2. června 2020

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – didaktický test
Uzpůsobení podmínek konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška

– poslech (min)
předpoklad

Administrace (min) Zkouška
– čtení
(min)
předpoklad
Zkouška

(min)
předpoklad

Závěrečná administrace (min)
8:00 15 75 (8:15-9:30) 5
vzdělávání v zahr.* 8:00 15 105 (8:15-10:00) 5
SPUO-1 8:00 15 95 (8:15-9:50) 5
vzdělávání v zahr.* + SPUO-1 8:00 15 125 (8:15-10:20) 5
SP-1; SPUO-2 8:00 15 115 (8:15-10:10) 5
vzdělávání v zahr.* + SPUO-2 8:00 15 145 (8:15-10:40) 5
ZP-1; TP-1 8:00 15 135 (8:15-10:30) 5
SPUO-3; ZP-2; ZP-3; TP-2; TP-3; SP-2; SP-3 8:00 15 150 (8:15-10:45) 5
vzdělávání v zahr.* + SPUO-3 8:00 15 180 (8:15-11:15) 5

* V souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s § 5 odst. 4. vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je žákovi, který se alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech vzdělával ve škole mimo území ČR, na jeho žádost prodloužena doba konání didaktického testu z ČJL o 30 minut.


Převod výsledků zkoušek vyjádřených procentními body na známku je uveden v následující tabulce, přičemž


  1. hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro udělení známky 4 – dostatečný, přičemž její hodnota se do bodového intervalu pro tuto známku započítává; pokud žák vykonal úspěšně všechny dílčí zkoušky a přesto vážený průměr procentních bodů nedosáhne hranice úspěšnosti stanovené v následující tabulce v důsledku odlišných bodových škál hodnocení v předcházejících zkušebních obdobích, v nichž některé dílčí zkoušky vykonal úspěšně, je mu přiznána známka 4 – dostatečný a celkový výsledek prospěl;
  2. bodový interval pro udělení příslušné známky je zdola omezen horní hranicí nižšího stupně známky (přičemž tato hodnota se do intervalu pro udělení příslušné známky s výjimkou známky 4 – dostatečný nezapočítává) a shora omezen horní hranicí, jejíž hodnota se do intervalu započítává;
  3. žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek z příslušné zkoušky nižší, než je hranice úspěšnosti zkoušky z daného zkušebního předmětu (s výjimkou případu uvedeného v odstavci 1.).

Zkušební předmět Hranice úspěšnosti zkoušek společné části maturitní zkoušky pro rok 2020
Hranice úspěšnosti zkoušky Převod procentních bodů na známku
(horní hranice intervalu v procentních bodech)
4
(dostatečný)
3
(dobrý)
2
(chvalitebný)
1
(výborný)
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 44 % *) 58 % 73 % 87 % 100 %
Cizí jazyk 44 % *) 58 % 73 % 87 % 100 %
Matematika 33 % 51 % 68 % 84 % 100 %
Nepovinné předměty
Cizí jazyk 44 % *) Nepřevádí se
Matematika 33 %

*) Platí, pokud žák prospěl ze všech platnou právní úpravou povinně přikázaných dílčích zkoušek, tj. ve všech dílčích zkouškách dosáhl nebo překročil hranici úspěšnosti (pokud žák vykonal úspěšně všechny dílčí zkoušky a přesto vážený průměr procentních bodů nedosáhne stanovené hranice úspěšnosti v důsledku odlišných bodových škál hodnocení v předcházejících zkušebních obdobích, v nichž některé dílčí zkoušky vykonal úspěšně, platí, že dosáhl hranice úspěšnosti); v případě, že žák z jedné či více dílčích zkoušek neprospěl (dosáhl nižší bodové hodnoty než je hranice úspěšnosti dílčí zkoušky), neprospěl z komplexní zkoušky jako takové a vypočtené souhrnné hodnocení se použije jen jako informativní údaj pro účely statistiky.

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU DIDAKTICKÉHO TESTU
V případě zkoušek a dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu se maximálním dosažitelným počtem bodů rozumí součet dosažitelných bodů všech úloh didaktického testu, které jsou do výsledku zkoušky započítány. Maximální dosažitelný počet bodů didaktického testu, hranice úspěšnosti testu i maximální dosažitelný počet bodů za jednotlivé úlohy testu jsou uvedeny v testovém sešitě.
Hranice úspěšnosti dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu jsou následující (v % bodech):


Dílčí zkouška konaná formou didaktického testu z předmětu: Hranice úspěšnosti
Český jazyk a literatura 44 %
Cizí jazyk (platí pro všechny cizí jazyky) 44 %
Český jazyk a literatura (žáci s PUP kategorie a skupiny SP3) 44 %
Cizí jazyk (úprava pro žáky s PUP kategorie a skupiny SP3) 44 %

Hranice úspěšnosti zkoušky z matematiky a zkoušky Matematika+ konané výhradně formou didaktického testu jsou uvedeny v tabulce pro hranice úspěšnosti zkoušek.

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU ÚSTNÍ ZKOUŠKY
Dílčí zkoušku, konanou formou ústní zkoušky, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 44 procentních bodů, což v absolutních bodech znamená:


Dílčí zkouška konaná formou ústní z předmětu: Hranice úspěšnosti v bodech Maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 13 28
Cizí jazyk (platí pro všechny cizí jazyky) 18 39
Český jazyk a literatura (žáci s PUP kategorie a skupiny SP3) 12 27
Cizí jazyk (úprava pro žáky s PUP kategorie a skupiny SP3) 5 10

 


6. května 2020, 14:14

Ministr školství Robert Plaga oznámil nové termíny přijímacích a maturitních zkoušek, které budou počátkem června, v rozmezí od prvního do třetího. Upřesnil také pravidla pro maturitní zkoušky, studenti například nebudou muset mít roušky během písemné části. A pokud budou dodržená pravidla epidemiologických opatření, tak ani při ústní části.

Co se týče maturitních zkoušek, proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v následujícím sledu:

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června

Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Pouze praktické zkoušky a maturitní práce včetně obhajoby se mohou konat před samotnými didaktickými testy, je však žádoucí, aby se tak nestalo okamžitě po návratu do škol. U profilových částí, včetně písemných (s výjimkou praktických zkoušek a maturitních prací), pak ministerstvo doporučuje, aby se konaly po termínu jednotné přijímací zkoušky (tj. nejdříve 9. resp. 10. června).

Ústní maturitní zkoušky:

Konkrétní termíny určí ředitel školy v souvislosti s časovým schématem vyhlášeným ministerstvem, nejlépe po dni konání jednotných přijímacích zkoušek. S ohledem na potřebu dodržování zvýšených hygienických opatření i prostřednictvím minimalizace sociálních kontaktů mezi různými osobami a skupinami doporučujeme, aby ústní zkoušky společné a profilové části maturitních zkoušek se nepřekrývaly s termíny konání přijímacích zkoušek. Nejzazší termín pro konání ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky je stanoven na pátek 17. července 2020.

Přehledný harmonogram maturitní zkoušky naleznete ZDE.


27. března 2020

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym