Menu

Model maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více na odkazu Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2–3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy
(obecné informace)
max. 2nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy
– ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Přihláška k maturitní zkoušce

ke stažení ZDE


Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků (případně na webu MŠMT katalogy požadavkůplatnými od školního roku 2015/2016.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek je v současné době ve společné části nabízeno 5 cizích jazyků – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole sám studoval. Zkoušky jsou připravovány a žákům nabízeny v jedné úrovni obtížnosti.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v minulých letech, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci aktuálního školního roku.

 

Další důležité informace k maturitě v roce 2019 naleznete v těchto záložkách:

  • Popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části najdete v záložce Zkoušky společné části.
  • Termíny související s konáním maturitní zkoušky v aktuálním roce naleznete v záložce Maturitní kalendář.
  • Katalogy požadavků vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky.
  • V záložce Testy a zadání naleznete ilustrační testy, soubory vzorových úloh a zadání, testy a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
  • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání již od roku 2008 vydává Maturitní zpravodaj, jenž obsahuje aktuální a garantované informace o maturitní zkoušce. Maturitní zpravodaj je vydáván několikrát ročně a důležité informace, cenné rady a doporučení zde naleznou stejně tak maturanti, jako i pedagogové a vedení středních škol.
  • Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky.
  • Informace o profilové části čtěte v článku Zkoušky profilové části.