Menu

Maturitní komise

Jmenování zkušebních maturitních komisí pro maturitní zkoušky
konané v kalendářním roce 2018 

Jarní termín

Maturitní komise ve třídě 4. A
Termín Praktická část 14. 5.2018 – 16. 5. 2018
DT a PP spol. části 2. 5. 2018 – 11. 5. 2018
Profilová + ústní společná část 17. 5. 2018 – 21. 5. 2018
Studijní volno – „Svatý týden“ 30. 4. 2018, 7. 5. 2018 – 11. 5. 2018
Předseda Ing. Josef Novák
(SŠZ a VOŠ Chrudim)
Místopředseda Ing. Rudolf Rabas
Třídní učitel Mgr. Lenka Chrobáková
Název zkoušky Zkoušející/hodnotitel Přísedící
Praktická zkouška z odb. předmětů – PZP Ehlová, Kotyzová,
Rabas, Šimko, Coufal
Kotyzová, Rabas
Praktická zkouška z odb. předmětů – PZK Ehlová, Kotyzová,
Rabas, Šimko, Coufal
Kotyzová, Rabas
Praktická zkouška z odb. předmětů – PZE Tmějová, Zemanová,
Ehlová, Klížová
Tmějová, Zemanová,
Ehlová, Klížová
Český jazyk a literatura – CJL Studený Dolečková
Anglický jazyk – ANJ Janoušková/Zatloukalová Zatloukalová/Janoušková
Zemědělské předměty -chov zvířat a pěstování rostlin – ZEMP, ZEME Rabas, Ehlová Ehlová, Rabas
Zemědělské předměty -chov koní, hosp. zvířat a pěstování rost. – ZEMK Ehlová, Kotyzová, Rabas Rabas, Ehlová, Kotyzová
Ekonomika – EKO, EKOP Tmějová, Zemanová Zemanová, Tmějová
Chov koní – nepovinná zkouška Kotyzová Stehlíková

 

Maturitní komise ve třídě 4. B
Termín Praktická část 14. 5.2018 – 16. 5. 2018
DT a PP spol. části 2. 5. 2018 – 11. 5. 2018
Profilová + ústní společná část 17. 5. 2018 – 21. 5. 2018
Studijní volno – „Svatý týden“ 30. 4. 2018, 7. 5. 2018 – 11. 5. 2018
Předseda Ing. Stanislav Valášek
(SŠZ a VOŠ Chrudim)
Místopředseda Ing. Darie Kotyzová
Třídní učitel Mgr. Martina Dolečková
Název zkoušky Zkoušející/hodnotitel Přísedící
Praktická zkouška z odb. předmětů. – PZV Podhorná, Rabas,
Honsová, Hruška
Honsová, Podhorná
Český jazyk a literatura – CJL Dolečková Studený
Anglický jazyk – ANJ Janoušková/Zatloukalová Zatloukalová/Janoušková
Veterinární předměty – VET Podhorná, Švehlová Švehlová, Podhorná
Zemědělské předměty – ZEM Honsová, Klížová, Stehlíková Klížová, Honsová

 

Maturitní komise ve třídě 4. C
Termín Praktická část 22. 5.2018 – 24. 5. 2018
DT a PP spol. části 2. 5. 2018 – 11. 5. 2018
Profilová + ústní společná část 25. 5. 2018 – 29. 5. 2018
Studijní volno – „Svatý týden“ 30. 4. 2018, 7. 5. 2018 – 11. 5. 2018
Předseda Ing. Josef Novák
(SŠZ a VOŠ Chrudim)
Místopředseda MVDr. Iva Podhorná
Třídní učitel Mgr. Martina Tomková
Název zkoušky Zkoušející/hodnotitel Přísedící
Praktická zkouška z odb. předmětů. – PZV Podhorná, Rabas,
Honsová, Hruška
Honsová, Podhorná
Český jazyk a literatura – CJL Studený Dolečková
Anglický jazyk – ANJ Tomková Zatloukalová
Veterinární předměty – VET Honsová, Podhorná Podhorná, Honsová
Zemědělské předměty – ZEM Honsová, Stehlíková, Rabas Stehlíková, Honsová

30. ledna 2018

Ing. David Hruška
(ředitel SZeŠ Lanškroun)