Menu

Matematická soutěž

V pátek 22. února budeme po roce opět počítat  v rámci školního kola a 26. března v oblastním kole regionální matematické soutěže.


 

 

Do školního kola 2018 soutěže se přihlásilo 55 žáků školy.

Učivo matematiky bylo v soutěžních úlohách obohaceno o zajímavé logické úlohy. Studenti na prvních třech místech v každé kategorii byli odměněni velmi pěknými cenami. Matematické hodinky, hrníček s důležitými vzorci, či bloky pro další procvičování matematických příkladů byly přijaty vítězi  s humorem.

Všichni zúčastnění potom dostali sladkou pozornost. Pěkné ceny včetně občerstvení byly hrazeny z fondu SRPŠ. Děkujeme.

 

A matematické klání mělo pokračování v oblastním kole, které se konalo na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí. Vyslali jsme počítat osm úspěšných řešitelů z kola školního.

Naši matematičtí reprezentanti v soutěži středních odborných škol obsadili pěkná místa. Nejlepšího u místění dosáhla Denisa Moravcová, která v kategorii 4. ročníků obsadila krásné 3. místo. Ve velké konkurenci škol zejména technického a ekonomického zaměření si pěkná místa vybojovaly také studentky Martina Sekaninová (2. roč.) a Jana Vlasáková (4. roč), které ve svých kategoriích obsadily 9. příčky. Také 12. místo Veroniky Brunclíkové (1. roč.) bylo vynikajícím výkonem. Krásného výsledku dosáhla také Jana Zajícová (3. roč.), která se propočítala na 14. příčku. Pěkná místa také obsadily studentky Bára Barochová (1. roč.) a Zuzana Viková (2.roč.).

Blahopřejeme k pěkným výsledkům a přejeme hodně matematických nápadů v dalším studiu.

My všichni ze zemědělky