Menu

Liga škol 2019

Velký úspěch našich jezdkyň! Šárka Mikešová druhá, Kateřina Binková třetí. Blahopřejeme!

Jednou z velice atraktivních mimoškolních aktivit našich studentů je účast v seriálu jezdeckých závodů nazvaných Liga zemědělských škol. Organizace těchto hobby závodů ve spolupráci s Českou jezdeckou federací má již dlouholetou tradicí. Soutěže v parkurovém skákání jsou organizovány pro studenty a mistry odborného výcviku (učitele jezdectví) zemědělských škol a učilišť. Dnes mezi stálé účastníky patří následující školy: SZeŠ Lanškroun, SZeŠ a VOŠ Chrudim, SZeŠ a VOŠ Benešov, ČZA Humpolec, SŠCHKJ Kladruby, SZeŠ Přerov, SOU Velká Chuchle a. Některé školy ve svých areálech přímo organizují jednotlivá kola. Jiné pouze vysílají své žáky, aby se jich účastnili.

Seriál těchto závodů se skládá z několika základních kol, která jsou pořádána na podzim a na jaře daného školního roku. Soutěže jsou vypsány většinou v následujících stupních obtížností: „ZZ“ (parkur do 80cm) jako zahajovací soutěž především pro začínající jezdce, „Zm“ (parkur do 90cm) soutěž pro  všechny jezdce, „Z“ (parkur do 100cm) jako mistrovská soutěž pro studenty a „ZL“ (parkur do 110cm) může být jako soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně, popř. určena jako samostatná soutěž pro učitele odborného výcviku.

Průběžné výsledky z jednotlivých kol mistrovské soutěže studentů se přepočítají dle daného klíče na boty (1. místo – 10 bodů až 10. místo 1bod) a ty se potom sčítají. Vytváří se tak žebříček jezdců dle umístění v jednotlivých kolech. Vítěz a další umístění v celkovém hodnocení jsou vyhlášeni a oceněni při finále Ligy zemědělských škol. Dříve se toto finále vždy konalo v Pardubicích při zářijové výstavě Koně v akci, kterého se mohli účastnit jezdci a koně, kteří absolvují alespoň tři základní kola ligy škol. V současné době finále probíhá na závěr školního roku a pořadatelem je vybraná střední škola. Zde proběhne poslední započítávané kolo a následně jsou vyhlášeny celkové výsledky za daný školní rok. Toto finále je pod záštitou ministra školství, který věnoval nejlepším závodníkům krásné floty a poháry. Dekorováno a oceněno je vždy deset nejlepších jezdců v daném školním roce.

Finále pro školní rok 2018/2019 proběhlo 20. 6. 2019 v Humpolci.

Bc. Michaela Špičáková