Menu

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vychází vstříc potřebám zemědělské podnikatelské veřejnosti

a připravila na zimní měsíce počátku roku 2019 další běh kurzu.

Plán kurzu vychází z Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství č.j. 19 879/2002-2010 dne 15.10.2002 a jeho délka je stanovena na 300 vyučovacích hodin, z nichž 170 hodin probíhá v pátek a v sobotu v 9 hodinových blocích přímo ve škole a zbytek je věnován samostudiu formou e-learningu, exkurzi a závěrečným zkouškám. Kurz je zakončen obhajobou vlastního projektu zemědělské farmy a závěrečnou komisionální zkouškou.

Žádost o přesnější informace zasílejte na senkyrova@szes-la.cz.

Kurz zahájí v pátek 11. ledna 2019.

Kurz je určen především mladým začínajícím zemědělcům, kterým chybí dostatečné vzdělání k provozování jejich činnosti nebo pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci.

Vyučují se tyto předměty:

 • Pěstování rostlin
 • Chov zvířat
 • Stroje a zařízení
 • Ekonomika podnikání
 • Informatika
 • Zemědělské právo
 • Bezpečnost a hygiena práce a PO
 • Hospodářský zeměpis

Získané osvědčení opravňuje jeho držitele:

 • k získání živnostenského oprávnění k podnikání v zemědělské prvovýrobě
 • k poskytování podpor z PRV
 • umožňuje uplatňovat nároky na dotační příjmy

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun byla zapojena do projektu
Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací CZ.04.1.03/3.1.15.2/0368
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY