Menu

Ekonomika EKOP

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2019/2020

41 – 41 – M/01 Agropodnikání

směr: Ekonomika


Ekonomika

ústní zkouška před zkušební komisí


 

Číslo Téma
1. Zásobování
2. Živnostenské právo
3. Podnikání právnických osob
4. Hospodaření podniku
5. Financování podniku
6. Pracovní právo
7. Mzdy a odměňování
8. Management a marketing – základní charakteristika
9. Marketingový MIX
10. Funkce managementu – rozhodování, plánování, organizování, kontrola
11. Personalistika a vedení lidí
12. Hospodářská politika a bankovní soustava ČR
13. Obchodní banky
14. Daňová soustava ČR, přímé daně
15. Nepřímé daně
16. Daň z příjmu
17. Finanční trh
18. Makroekonomika
19. Dlouhodobý majetek
20. Materiálové zásoby
21. Účtování v obchodě
22. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
23. Pohledávky
24. Závazky
25. Mzdy a zaměstnanci
26. Zúčtování daní a dotací
27. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
28. Náklady a výnosy
29. Časové rozlišení nákladů a výnosů
30. Účetní uzávěrka a závěrka

 

30. září 2019