Menu

Ekonomika EKO

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2019/2020

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


Ekonomika

ústní zkouška před zkušební komisí


 

Číslo Téma
1. Základní ekonomické pojmy
2. Hospodářský proces
3. Tržní ekonomika
4. Majetek
5. Zásobování
6. Financování podniku
7. Podnikání
8. Podnikání právnických osob
9. Hospodaření podniku
10. Pracovní poměr
11. Mzdy a odměňování
12. Hospodářská politika a bankovní soustava
13. Obchodní banky
14. Finanční trh
15. Makroekonomika
16. Daňová soustava ČR, nepřímé daně
17. Přímé daně
18. Daň z příjmu
19. Základní charakteristika managementu a marketingu
20. Marketingový MIX
21. Funkce managementu –  plánování, organizování, kontrola
22. Personalistika a vedení lidí

 

30. září 2019