Menu

Ekonomika EKO

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2022/2023

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


Ekonomika

ústní zkouška před zkušební komisí


 

Číslo Téma
1. Základní ekonomické pojmy
2. Hospodářský proces
3. Tržní ekonomika
4. Majetek podniku
5. Zásobování majetkem
6. Financování podniku
7. Podnikání fyzických osob
8. Podnikání právnických osob, státní podniky
9. Hospodaření podniku
10. Pracovní poměr
11. Mzdy a odměňování
12. Hospodářská politika a bankovní soustava
13. Obchodní banky
14. Finanční trhy
15. Makroekonomie
16. Daňová soustava ČR, nepřímé daně
17. Přímé daně
18. Daň z příjmu
19. Základní charakteristika managementu, vedení lidí
20. Funkce managementu –  plánování, organizování, kontrola
21. Personalistika
22. Základní charakteristika marketingu
23. Marketingový MIX

 

16. září 2022