Menu

Ekonomika a účetnictví EKU

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2022/2023

43 – 41 – M/01 Veterinářství


Ekonomika a účetnictví

ústní zkouška před zkušební komisí


1.            Základní ekonomické pojmy
2.            Hospodářský proces
3.            Tržní ekonomika
4.            Majetek podniku
5.            Zásobování
6.            Daňová evidence
7.            Podnikání pojmy a podnikání fyzických osob
8.            Podnikání právnických osob
9.            Hospodaření podniku
10.          Pracovní poměr
11.          Mzdy a odměňování
12.          Hospodářská politika, bankovní systém a EU
13.          Obchodní banky
14.          Finanční trh a pojišťovnictví
15.          Makroekonomika
16.          Daňová soustava ČR a nepřímé daně
17.          Přímé daně
18.          Charakteristika a vývoj managementu a marketingu
19.          Marketingový MIX – výrobek, cena, propagace, distribuce
20.          Funkce managementu –  plánování, organizování, personalistika, kontrola
21.          Základy účetnictví
22.          Účtování majetku podniku
23.          Účtování na finančních účtech a mezd

16. září 2022