Menu

Chov koní CHK

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2022/2023

dobrovolná maturita

41 – 41 – M/01   Agropodnikání

 


Chov koní

ústní zkouška před zkušební komisí


1     PŮVOD A DOMESTIKACE
2     VÝZNAM CHOVU KONÍ (POUŽITÍ)
3     BARVY A ODZNAKY
4     CHODY KONÍ A MECHANIKA POHYBU
5     ROZDĚLENÍ PLEMEN KONÍ (SKUPINY A PODSKUPINY)
6     PLEMENA KONÍ CHOVANÁ V ČR A DŮLEŽITÁ SVĚTOVÁ PLEMENA
7     CHOVÁNÍ KONÍ
8     OZNAČOVÁNÍ KONÍ A PLEMENITBA V CHOVU KONÍ
9     REPRODUKCE V CHOVU KONÍ (ŘÍJE, BŘEZOST, POROD)
10     ODCHOV HŘÍBAT
11     VÝŽIVA A KRMENÍ
12     USTÁJENÍ KONÍ
13     PÉČE O KOPYTO A ZÁKLADY PODKOVÁŘSTVÍ
14     ZKOUŠKY VÝKONNOSTI
15     JEZDECKÝ SPORT
16     PŘEPRAVA KONÍ
17     NEMOCI KONÍ

16. září 2022