Menu

Zemědělský kurz

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vychází vstříc potřebám zemědělské podnikatelské veřejnosti, a tak připravila na leden až březen 2022 další běh kurzu.

Plán kurzu vychází z Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství Č.j. 35271/2010-13090 dne 14.12.2010 a jeho délka je stanovena na 300 vyučovacích hodin, z nichž 171 hodin probíhá v pátek a v sobotu od 8h do 16h přímo ve škole. Zbytek je věnován praxi, samostudiu formou e-learningu a tvorbě podnikatelského projektu.

Kurz je zakončen obhajobou absolventského projektu a závěrečnou komisionální zkouškou.

Žádost o přesnější informace zasílejte na:   klizova@szes-la.cz nebo kurzy@szes-la.cz

Kurz bude zahájen v pátek 6. ledna 2023.

Kurz je určen především mladým začínajícím zemědělcům, kterým chybí dostatečné vzdělání k provozování jejich činnosti nebo je pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornou zemědělskou kvalifikaci.

Výuka je zajištěna pedagogy školy a externími spolupracovníky. Náplň jednotlivých předmětů se dle možností přizpůsobuje požadavkům účastníků kurzu.

Vyučují se tyto předměty:

  • Pěstování rostlin
  • Chov zvířat
  • Stroje a zařízení
  • Ekonomika podnikání
  • Informační technologie
  • Zemědělské právo
  • Bezpečnost a hygiena práce a PO

Získané osvědčení opravňuje jeho držitele:

  • k doložení získání minimální zemědělské kvalifikace
  • k čerpání státních příspěvku a dotací v zemědělství

Ing. Miluše Klížová