Menu

Kroužek pro ZŠ

Kroužek zemědělských aktivit

určený pro žáky 4. a 5. tříd základních škol

se zaměřením na zemědělství a veterinářství

Žáci se seznamují během školního roku s činnostmi v chovech zvířat na školním statku, seznámí se se zemědělskou mechanizací (jízda s traktorem a malotraktorem), s obsahem předmětu pěstování rostlin (v laboratoři i ve školním arboretu) a s dalšími tématy např. v biologii, chemii,  veterinářství a podobně. Také s využitím přírodních materiálů v souvislosti s některými tradičními svátky (vánoce, velikonoce).

Kroužek probíhá jednou za čtrnáct dnů a to obvykle úterý. V případě změny je termín vyznačen tučně.
Předpokládané termíny jsou uvedeny níže v tabulce.
Prosíme rodiče, aby sledovali naše webové stránky pro případ změny termínu nebo zrušení daného termínu kroužku.

Plán konání a zaměření kroužku ve školním roce 2018/2019

Začátek schůzky vždy v 16:00 hod. ve škole u akvária, konec schůzky 17:30.

Plánované termíny
konání kroužku:   
Plánované téma (zaměření činnosti v kroužku): Vedení kroužku
  2. 10. 2018 (út)  Prohlídka stájí a selského dvora  Rabas
16. 10. 2018 (út)  Podzimní výzdoba  Ehlová
13. 11. 2018 (út)  Mechanizace – traktor  Šimko
27. 11. 2018 (út)  Krmení zvířat  Chrobáková, Klížová
11 12. 2018 (út)  Vánoční téma  Ehlová, Stehlíková
  8. 1. 2019 (út)
22. 1. 2019  (út)  Farma, zvířata – anglicky  Tomková
19. 2. 2019 (út)
  5. 3. 2019 (út)
19. 3. 2019 (út)
  2. 4. 2019 (út)
16. 4. 2019 (út)  Fyzioterapie koní – s sebou mrkve  Švehlová
30. 4. 2019 (út)
14. 5. 2019 (út)
28. 5. 2019 (út)  Farma, útulek – anglicky  Zatloukalová
11. 6. 2019 (út)  Ukončení, závěrečné posezení, opékání buřtů  Ehlová