Menu

Kroužek pro ZŠ

Kroužek zemědělských aktivit

určený pro žáky 4. a 5. tříd základních škol

se zaměřením na zemědělství a veterinářství

Žáci se seznamují během školního roku s činnostmi v chovech zvířat na školním statku, seznámí se se zemědělskou mechanizací (jízda s traktorem a malotraktorem), s obsahem předmětu pěstování rostlin (v laboratoři i ve školním arboretu) a s dalšími tématy např. v biologii, chemii,  veterinářství a podobně. Také s využitím přírodních materiálů v souvislosti s některými tradičními svátky (vánoce, velikonoce).

Kroužek probíhá jednou za čtrnáct dnů a to obvykle úterý. V případě změny je termín vyznačen tučně.
Předpokládané termíny jsou uvedeny níže v tabulce.
Prosíme rodiče, aby sledovali naše webové stránky pro případ změny termínu nebo zrušení daného termínu kroužku.

Plán konání a zaměření kroužku ve školním roce 2018/2019

Začátek schůzky vždy v 16:00 hod. ve škole u akvária, konec schůzky 17:30.

Plánované termíny
konání kroužku:   
Plánované téma (zaměření činnosti v kroužku): Vedení kroužku
  2. 10. 2018 (út)  Prohlídka stájí a selského dvora  Rabas
16. 10. 2018 (út)  Podzimní výzdoba  Ehlová
13. 11. 2018 (út)  Mechanizace – traktor  Šimko
27. 11. 2018 (út)  Krmení zvířat  Chrobáková, Klížová
11 12. 2018 (út)  Vánoční téma  Ehlová, Stehlíková
  8. 1. 2019 (út)
22. 1. 2019  (út)
19. 2. 2019 (út)
  5. 3. 2019 (út)
19. 3. 2019 (út)
  2. 4. 2019 (út)
16. 4. 2019 (út)  Fyzioterapie koní – s sebou mrkve  Švehlová
30. 4. 2019 (út)
14. 5. 2019 (út)
28. 5. 2019 (út)
11. 6. 2019 (út)  Ukončení, závěrečné posezení, opékání buřtů  Ehlová