Menu

Kroužek pro ZŠ

Kroužek zemědělských aktivit

určený pro žáky 4. a 5. tříd základních škol

se zaměřením na zemědělství a veterinářství

Žáci se seznamují během školního roku s činnostmi v chovech zvířat na školním statku, seznámí se se zemědělskou mechanizací (jízda s traktorem a malotraktorem), s obsahem předmětu pěstování rostlin (v laboratoři i ve školním arboretu) a s dalšími tématy např. v biologii, chemii,  veterinářství a podobně. Také s využitím přírodních materiálů v souvislosti s některými tradičními svátky (vánoce, velikonoce).

Kroužek probíhá jednou za čtrnáct dnů a to obvykle úterý. V případě změny je termín vyznačen tučně.
Předpokládané termíny jsou uvedeny níže v tabulce (obvykle úterý – změna vyznačena červeně)
Prosíme rodiče, aby sledovali naše webové stránky pro případ změny termínu nebo zrušení daného termínu kroužku.

Plán konání a zaměření kroužku ve školním roce 2019/2020

Začátek schůzky vždy v 16:00 hod. ve škole u akvária, konec schůzky 17:30.

Plánované termíny
konání kroužku:   
Plánované téma (zaměření činnosti v kroužku): Vedení kroužku
17. 9. 2019 (út)  Úvodní seznamovací schůzka  Ehlová
  1. 10. 2019 (út)  Prohlídka živočišné výroby školního statku  Rabas
15. 10. 2019 (út)  Živočišná výroba na školním statku  Klížová
12. 11. 2019 (út)  Traktor  Šimko
28. 11. 2019 (čt)  Pitva  Honsová
10. 12. 2019 (út)  Vánoční tradice  Ehlová, Stehlíková
  7. 1. 2020 (út)  Živočišná výroba na školním statku  Klížová
21. 1. 2020  (út)  Krmení, pracovní listy, první pomoc  Chrobáková
4. 2. 2020 (út)  Chemické pokusy  Motlová
  18. 2. 2020 (út)  Živočišná výroba na školním statku  Klížová
3. 3. 2020 (út)  Canisterapie Ehlová, Stehlíková
VZHLEDEM K AKTUÁLNÍMU STAVU JSOU KROUŽKY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU POZASTAVENY
17. 3. 2020 (út)  Traktor s čelním nakladačem  Šimko
  31. 3. 2020 (út)  Tomková
14. 4. 2020 (út)  Fyzioterapie koní  Švehlová + MRKVE
28. 4. 2020 (út)
12. 5. 2020 (út)
26. 5. 2020 (út)  Školní farma – anglicky  Zatloukalová
9. 6. 2020 (út)  Ukončení, závěrečné posezení, opékání buřtů  Ehlová