Menu

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun zajišťují dva výchovní poradci.

Ing. Rudolf Rabas má na starosti propagaci školy a kariérové poradenství. Organizuje Dny otevřených dveří, jezdí na Burzy škol a pomáhá žákům s volbou dalšího studia či profese. Konzultační hodiny má vypsány v pátek od 10. 00 hod. do 12. 00 hod nebo kdykoli po předchozí domluvě.

Mgr. Martina Dolečková řeší výchovné a vzdělávací problémy, komunikuje s rodiči žáků. Kromě toho se stará o prevenci sociálně patologických jevů jako Metodik prevence sociálně patologických jevů. Organizuje besedy, přednášky a divadelní představení na téma drogy, záškoláctví, antikoncepce a jiné. Konzultační hodiny si stanovila každý všední den od 7. 15 hod. do 8.00 hod. a každé úterý od 14. 15 hod. do 16. 00 hod. nebo kdykoli po předchozí domluvě.