Vyhledávač

Načítání

MENU

zemědělské předměty_ZEME

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


 

zemědělské předměty [ZEME]
(směr ekonomika)

ústní zkouška před zkušební komisí

 


 

1.         Výživa a krmení hospodářských zvířat (včetně pastvy a napájení)

2.         Chov skotu

3.         Plodnost hospodářských zvířat

4.         Porod u samic hospodářských zvířat

5.         Produkce mléka dojnic a dalších hosp. zvířat

6.         Mastitidy

7.         Chov prasat

8.         Chov ovcí a koz

9.         Chov drůbeže včetně produkce vajec

10.         Chov králíků

11.         Povětrnostní a klimatičtí činitelé

12.         Půda, složení, vlastnosti, půdní druhy a typy

13.         Výživa rostlin a hnojení – organická hnojiva

14.         Zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizeň

15.         Speciální pěstování rostlin – obiloviny jarní, ozimé, okopaniny, olejniny, luskoviny, pícniny

16.         Základy ochrany rostlin

17.         Zpracování rostlinných produktů

 

30. září 2017