Vyhledávač

Načítání

MENU

Ekonomika - směr ekonomika

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

41 – 41 – M/01 Agropodnikání

směr: Ekonomika


 

Ekonomika

ústní zkouška před zkušební komisí


 

 

Číslo

Téma

1.

Zásobování

2.

Živnostenské právo

3.

Podnikání právnických osob

4.

Hospodaření podniku

5.

Financování podniku

6.

Pracovní právo

7.

Mzdy a odměňování

8.

Management a marketing - základní charakteristika

9.

Marketingový MIX

10.

Funkce managementu - rozhodování, plánování, organizování, kontrola

11.

Personalistika a vedení lidí

12.

Hospodářská politika a bankovní soustava ČR

13.

Obchodní banky

14.

Daňová soustava ČR, přímé daně

15.

Nepřímé daně

16.

Daň z příjmu

17.

Finanční trh

18.

Makroekonomika

19.

Dlouhodobý majetek

20.

Materiálové zásoby

21.

Účtování v obchodě

22.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

23.

Pohledávky

24.

Závazky

25.

Mzdy a zaměstnanci

26.

Zúčtování daní a dotací

27.

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

28.

Náklady a výnosy

29.

Časové rozlišení nákladů a výnosů

30.

Účetní uzávěrka a závěrka

 

30. září 2017