Vyhledávač

Načítání

MENU

Ekonomika_veterinářství

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

43 – 41 – M/01 Veterinářství


 

Ekonomika a účetnictví

ústní zkouška před zkušební komisí


 

1.            Základní ekonomické pojmy

2.            Hospodářský proces

3.            Tržní ekonomika

4.            Majetek podniku

5.            Zásobování

6.            Daňová evidence

7.            Podnikání pojmy a podnikání fyzických osob

8.            Podnikání právnických osob

9.            Hospodaření podniku

10.          Pracovní poměr

11.          Mzdy a odměňování

12.          Hospodářská politika, bankovní systém a EU

13.          Obchodní banky

14.          Finanční trh a pojišťovnictví

15.          Makroekonomika

16.          Daňová soustava ČR a nepřímé daně

17.          Přímé daně

18.          Charakteristika a vývoj managementu a marketingu

19.          Marketingový MIX - výrobek, cena, propagace, distribuce

20.          Funkce managementu -  plánování, organizování, personalistika, kontrola

21.          Základy účetnictví

22.          Účtování majetku podniku

23.          Účtování na finančních účtech a mezd

30. září 2017