Vyhledávač

Načítání

MENU

Zvyšování kvality internacionalizace školy

 

Vlajka EU

This project is co-funded by
the European Union


Článek obsahuje pouze názor partnera projektu - SZeŠ Lanškroun. NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených.


 

Název projektu:

Zvyšování kvality internacionalizace školy

Klíčová akce 1 – Mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání

 

Program:

Erasmus +: Comenius

 

Popis a cíle projektu:

Tento projekt je zaměřen na mobility učitelů, a to jak učitelů odborných předmětů, tak učitelů jazyků, ale i na výjezd zástupců vedení školy. Účelem mobilit zahrnutých v tomto projektu je podpořit proces zkvalitňování a zefektivňování mezinárodních aktivit školy. V budoucnu chceme mezinárodní spolupráce více využívat ke zlepšování kvality a modernizaci systému vzdělávání a odborné přípravy. Chceme rovněž, aby mezinárodní aktivity byly pro naše studenty přínosem nejen v oblasti rozvoje jazykových kompetencí, kompetencí v používání informačních a komunikačních technologií či v oblasti mezikulturní výměny, ale aby přispívaly také k rozvoji kompetencí a dovedností, jež přímo souvisejí s jejich odborností.

Přestože máme s mezinárodními aktivitami bohaté zkušenosti, je třeba zapojit do nich větší počet učitelů vyučujících odborné předměty a také vedoucí pracovníky školy tak, aby škola mohla plnit cíle týkající se mezinárodních aktivit a jejich zaměření a efektivně tyto aktivity začlenit do strategických plánů rozvoje školy.

 

Základním cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu internacionalizace školy prostřednictvím:

- získání vhledu do problematiky daného oboru v evropském kontextu

- rozvoje metodických kompetencí učitelů a jejich obohacení o příklady dobré praxe z jiných evropských zemí

- rozvoje jazykových a komunikačních kompetencí učitelů, zejména učitelů odborných předmětů

- v návaznosti na to i zdokonalení jazykových a IKT kompetencí studentů

- získání poznatků o kulturní rozmanitosti evropských zemí

- získání kontaktů na kolegy z evropských zemí a identifikace možných oblastí spolupráce s nimi.

 

Mobility uskutečněné v rámci projektu:

Termín

Místo

Téma

26. 7. - 7. 8. 2015

Cardiff

Velká Británie

kurz pro učitele anglického jazyka

„Kreativní aktivity a motivující materiály pro středoškolské studenty“

Mgr. Martina Tomková

15. 2. - 26. 2. 2016

Londýn

Velká Británie

jazykový kurz a studijní návštěva na Royal Veterinary College v Londýně

MVDr. Hana Honsová

5. 6. - 11. 6. 2016

Cheltenham

Velká Británie

metodický kurz pro učitele chemie, biologie a fyziky

„Jak učinit vědu atraktivnější“

Mgr. Tereza Krištofová

1. 8. - 12. 8. 2016

Dublin

Irsko

kurz pro učitele anglického jazyka

„Použití informačních a komunikačních technologií ve třídě“

Ing. Petra Zíková

30. 10. - 5. 11. 2016

Eindhoven

Nizozemí

kurz pro učitele biologie

„Praktické učení se v Erasmus+“

Mgr. František Teichmann

23. 10. - 29. 10. 2016

Malaga

Španělsko

kurz pro vedoucí pracovníky škol

„Vzdělávací seminář a strukturované studijní návštěvy škol ve Španělsku.“

Mgr. Daniela Pravdová

20. 2. - 24. 2. 2017

Richard Language College Bournemounth

Velká Británie

kombinovaný kurz pro učitele středních i základních škol

CLIL metodologie v praxi

Ing. Miluše Klížová

23. 4. - 30. 4. 2017 Finsko

seminář s návštěvami finských škol

Méně je více aneb postřehy z finského školství

Mgr. Radmila Janoušková