Vyhledávač

Načítání

MENU

Stroje a zařízení

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

41 – 41 – M/01   Agropodnikání


Stroje a zařízení

ústní zkouška před zkušební komisí


 

1.    Technické materiály – konstrukční, provozní, stavební

2.    Části strojů - součásti spojovací, k přenášení otáčivého pohybu, převody, mechanismy

3.    Tekutinové mechanismy - hydraulické, pneumatické, čerpadla

4.    Elektřina v zemědělství - třífázová soustava, elektromotory, pojistky a jističe, ochrana před elektrickým proudem

5.    Zařízení pro dopravu - dopravníky, traktory, paletizace, kontejnerizace

6.    MP pro zpracování půdy:

a) základní

b) předseťové

c) během vegetace

7.    Aplikátory:  

a) rozmetadla hnoje a hnojiv, fekály a kejdovače
b) secí stroje univerzální a pro přesný výsev
c) sázeče brambor a zeleniny
d) postřikovače
e) závlahová zařízení

8.    MP pro sklizeň stébelnin: 

a) žací stroje a žací adaptéry
b) obraceče, shrnovače, sběrací návěsy, sklízecí lisy
c) sklízecí řezačky a jejich adaptéry
d) sklízecí mlátičky a jejich adaptéry

9.    MP pro sklizeň okopanin: 

a) sklízeče brambor, rozdružovadla brambor
b) sklízeče cukrové řepy - ořezávací, vyorávací a čisticí ústrojí

10. Posklizňová a uskladňovací zařízení:     

a) sušárny zrnin
b) stavby pro senáže a siláže - jejich naskladňování a vyskladňování
c) posklizňové linky na zrniny
d) posklizňové linky na brambory, bramborárny

11. MP pro krmení a ošetřování zvířat:  

a) příprava krmiv
b) zakládání krmiv a napájení zvířat
c) vázání, poutání a čištění zvířat
d) odkliz výkalů

12. MP na dojení: 

a) soustrojí vývěvy
b) zařízení na dopravu mléka
c) dojicí souprava
d) konvové a potrubní dojicí zařízení
e) dojicí zařízení v dojírně
f) automatizace a robotizace v dojírnách
g) chladicí a skladovací zařízení na mléko

13. Optimalizace a automatizace zemědělské výroby:

a) sestavování pracovních souprav a strojních linek
b) kontrola pracovních souprav a strojních linek (pomocí výpočtů)
c) technické prostředky automatizace
d) stupně automatizace

30. září 2017