Vyhledávač

Načítání

MENU

Zemědělské předměty_Veterinářství

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

43 – 41 – M/01 Veterinářství


 

Zemědělské předměty

ústní zkouška před zkušební komisí


 

1

Etologie HZ

2

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

3

Fyziologie pohlavní soustavy samce a samice

4

Přeprava HZ

5

Chov drůbeže

6

Oplození a intrauterinní vývoj zárodku

7

Odchov selat

8

Krmiva a KD

9

Březost

10

Pastva HZ

11

Chov koní

12

Inseminace

13

Napájení HZ

14

Výživa a krmení koní

15

Poruchy plodnosti samic

16

Označování HZ

17

Odchov telat

18

Porod

19

Chov skotu

20

Chov prasat

21

Puerperium

22

Chov malých přežvýkavců

23

Produkce mléka

24

Chov králíků

25

Nemoci mláďat

26

Ekologické zemědělství

27

Výživa prasat

28

Výživa skotu

 

30. září 2017