Vyhledávač

Načítání

MENU

Veterinární předměty

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

43 – 41 – M/01 Veterinářství


 

Veterinární předměty

ústní zkouška před zkušební komisí


 

1

Úlohy a funkce VHS a SVS, alimentární onemocnění

2

Hygiena a technologie porážení jatečných zvířat

3

Hygiena a technologie masné výroby

4

Postmortální změny v mase

5

Drůbeží maso a vejce jako potravina

6

Rybí maso jako potravina

7

Mléko a smetana jako potravina

8

Sýry a máslo jako potravina

9

Virová onemocnění přežvýkavců

10

Neinfekční onemocnění přežvýkavců

11

Bakteriální a plísňová onemocnění přežvýkavců

12

Onemocnění dýchacího aparátu u koní

13

Infekční onemocnění koní

14

Parazitární onemocnění zvířat

15

Infekční onemocnění prasat

16

Infekční onemocnění masožravců a kožešinových zvířat

17

Anestezie

18

Průběh operace a pooperační péče

19

Akutní stavy

20

Chirurgická onemocnění trávicího traktu

21

Kastrace samců a samic

22

Odrohování skotu

23

Chirurgická onemocnění urogenitálního traktu

24

Traumatologie

25

Ortopedická onemocnění zvířat

30. září 2017