Vyhledávač

Načítání

MENU

Ekonomika_agropodnikání

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


 

Ekonomika

ústní zkouška před zkušební komisí


 

 

Číslo

Téma

1.

Základní ekonomické pojmy

2.

Hospodářský proces

3.

Tržní ekonomika

4.

Majetek

5.

Zásobování

6.

Financování podniku

7.

Podnikání

8.

Podnikání právnických osob

9.

Hospodaření podniku

10.

Pracovní poměr

11.

Mzdy a odměňování

12.

Hospodářská politika a bankovní soustava

13.

Obchodní banky

14.

Finanční trh

15.

Makroekonomika

16.

Daňová soustava ČR, nepřímé daně

17.

Přímé daně

18.

Daň z příjmu

19.

Základní charakteristika managementu a marketingu

20.

Marketingový MIX

21.

Funkce managementu -  plánování, organizování, kontrola

22.

Personalistika a vedení lidí

 

30. září 2017