Vyhledávač

Načítání

MENU

zemědělské předměty [ZEMP]

 

Logo školy

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018

41 – 41 – M/01 Agropodnikání


 

 zemědělské předměty [ZEMP]
(
směr zemědělský provoz)

ústní zkouška před zkušební komisí

 


 

1.

Výživa a krmení hospodářských zvířat

2.

Plodnost  hospodářských zvířat

3.

Porod u samic hospodářských zvířat

4.

Chov skotu

5.

Produkce mléka dojnic a dalších hosp. zvířat

6.

Odchov telat a mladého skotu

7.

Mastitidy

8.

Pastva a napájení hospodářských zvířat

9.

Chov prasat

10.

Odchov a odstav selat

11.

Chov koní

12.

Chov koz

13.

Chov ovcí

14.

Chov drůbeže včetně produkce vajec

15.

Chov králíků

16.

Povětrnostní a klimatičtí činitelé

17.

Půda, složení, vlastnosti, půdní druhy a typy

18.

Osevní postup

19.

Výživa rostlin a hnojení – organická a průmyslová hnojiva

20.

Zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizeň

21.

Speciální pěstování rostlin – obiloviny jarní, ozimé, okopaniny, olejniny, luskoviny, pícniny

22.

Základy ochrany rostlin

23.

Zpracování rostlinných produktů

 

30. září 2017