Vyhledávač

Načítání

MENU

Fotogalerie 2004-2005

ZPĚT do nabídky fotogalerií

školní rok 2004 / 2005

MATURITY 2005 :

Termín:
23. května 2005
24. května 2005
25. května 2005
26. května 2005
 

Maturitní zkoušky 4. ročníků v roce 2005 začaly písemnou částí - v pondělí 4. dubna 2005  pro všechny 4.ročníky písemnou maturitní zkouškou z českého jazyka.
Další - ústní část maturitních zkoušek probíhá podle plánu jednotlivých tříd - 4.A, 4.B, 4.C.
Maturity byly zahájeny v pondělí 23. 5. 2005 praktickou zkouškou ve třídě 4.C. Zkoušení praxe pokračovalo ještě v úterý a ve středu dopoledne. Středeční odpoledne jiľ bylo věnováno ústním zkouškám s volitelným předmětem matematika. Další galerie je směsí všech tří tříd ze čtvrtka 26.5.

Poslední zvonění :

Termín:
13. května 2005
 

Maturitním ročníkům se blíľí závěr studia. Poslední den vyučování je kaľdoročně věnován tzv. POSLEDNÍMU ZVONĚNÍ. Atmosféru této akce zachycuje několik fotografií .

Koncert Jana Kryla :

Termín:
12. května 2005
 

Ve školní tělocvičně se uskutečnil koncert Jana Kryla, který studentům přiblíľil ľivot a dílo jeho bratra Karla Kryla. Několik fotografií z koncertu.

60 LET ZEMĚDĚLSKÉHO ŠKOLSTVÍ V LANŠKROUNĚ :

Termín:
6. května 2005
7. května 2005 - koně
7. května 2005 - lidé
7. května 2005 - technika
7. května 2005 - večer
 

Oslavy 60 let zemědělského školství v Lanškrouně byly zahájeny slavnostním setkáním učitelů a hostů v prostorách lanškrounského zámku. V rámci kulturního programu vystoupili: Jiřina Kristlová (flétna), hudební trio ŠOK a skupina One Brain. Atmosféru na zámku dokumentuje několik fotografií.
V sobotu 7. května se konal jiľ 25. ročník tradičních jezdeckých závodů , souběľně probíhal 6. ročník dne zemědělské školy s prezentací firem, setkání příznivců školy a den byl zakončen setkáním absolventů ve Společenském domě v Lanškrouně.
Pohled na stejné akce v objektivu ing. Josefa Coufala.

Zkoušky základního výcviku jezdce :

Termín:
7. dubna 2005
8. dubna 2005
8. dubna 2005
 

Sportovní jezdecký klub při SZeŠ Lanškroun, uspořádal ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE, které se konaly 7. - 8. dubna 2005 na jízdárně v areálu školního hospodářství SZeŠ Lanškroun. Zkoušek se zúčastnili jak studenti SZeŠ, tak i začínající jezdci z širší veřejnosti. Absolvovali předepsané disciplíny a po posouzení komisí bylo úspěšným umoľněno získat licenci jezdce.
Galerie obsahuje fotografie z venkovní jízdárny 7. dubna 2005, z kryté jízdárny 8. dubna 2005, a z předávání osvědčení 8. dubna 2005.

MATURITY 2005 - písemná část :

Termín:
4. dubna 2005
 

Maturitní zkoušky 4. ročníků v roce 2005 začaly písemnou částí - v pondělí 4. dubna 2005  pro všechny 4.ročníky písemnou maturitní zkouškou z českého jazyka.
Další - ústní část maturitních zkoušek proběhne podle plánu jednotlivých tříd - 4.A, 4.B, 4.C,

Aprílový volejbalový turnaj - ZŠ Smetanova :

Termín:
1. dubna 2005
 

Letos uspořádala ZŠ Smetanova Lanškroun tradiční Aprílový turnaj ve volejbale smíšených druľstev škol lanškrounska. Letošního ročníku se zúčastnili zástupci ZŠ Dobrovského Lanškroun, pořádající ZŠ Smetanova Lanškroun, Střední zemědělské školy Lanškroun (pravda jen dva skalní zástupci) a Gymnázia Lanškroun.
Výsledné pořadí odpovídá výše zmíněnému výčtu.

Myslivost - trofeje :

Termín:
15. března 2005
 

Malá přehlídka trofejí vytvořená v rámci výuky volitelného předmětu MYSLIVOST, kterou v současnosti vyučuje na SZeŠ MVDr. Miroslav Šilar.

Lyľařský výcvikový kurz - Čenkovice :

Termín:
30. ledna - 5. února 2005
 

Zimní lyľařský kurz proběhl jako kaľdoročně v Čenkovicích, a to ve dnech 30.1.-5.2.2005. Byli jsme ubytováni na chatě Větrník, stravovali jsme se na hotelu Atlas. Výcviku se zúčastnilo 26 studentů převáľně z 1.ročníků. Výcvik byl veden na sjezdových lyľích, běľeckých lyľích a snowboardu. Počasí nám přálo, sněhu bylo dost a tak si všichni přišli na své. Nikomu se nic nestalo a tak jsme si všichni přivezli krásné záľitky.

Vánoční koncert Jakuba Dorňáka & Martina Čepelíka :

Termín:
22. prosince 2004
 

Opět po roce uspořádal náš absolvent Jakub Nota Dorňák se svým kamarádem Martinem Čepelíkem koncert na Lanškrounském zámku. Studenti tak v příjemné atmosféře absolvovali poslední pracovní den tohoto roku.

(po)Mikulášský turnaj ve volejbale :

Termín:
10. prosince 2004
 

Letos uspořádala SZeŠ Lanškroun jiľ desátý ročník tradičního (po)Mikulášského turnaje ve volejbale smíšených druľstev škol lanškrounska. Letošního ročníku se zúčastnili zástupci Gymnázia Lanškroun, ZŠ Výprachtice, ZŠ Dobrovského Lanškroun, ZŠ Smetanova Lanškroun, Zvláštní školy Lanškroun a pořádající Střední zemědělské školy.
Výsledné pořadí odpovídá výše zmíněnému výčtu.

Beseda o záľitcích z pobytu "Sdruľení kamarádek koní" v SRN :

Termín:
11. listopadu 2004
 

"Sdruľení kamarádek koní" je zájmová skupina studentek SZeŠ Lanškroun, které spojuje zájem zřejmý z názvu sdruľení. Na přelomu září a října absolvovaly studentky vzdělávací pobyt zaměřený na zdokonalení jazykových znalostí z německého jazyka v rodinách bavorských zemědělců. O záľitky z tohoto pobytu se podělily se zájemci na veřejné besedě uspořádané v Husově domě v Lanškrouně dne 11.11.2004.

Otvírání koňských stezek, SZeŠ Lanškroun :

Termín:
22. října 2004
 

Dne 22.října 2004 proběhlo v areálu SZeŠ Lanškroun za přítomnosti hostů slavnostní otevření tří "Koňských stezek". "Jezdecké (koňské stezky) či hippotrasy" jsou všechny vytipovány jako okruµní. Začátek a konec všech tras je společný v Dolním Třešňovci v blízkosti areálu Sportovního jezdeckého klubu při SZeŠ Lanškroun. Přesto se jezdci mohou na tyto stezky napojit ve kterémkoliv místě.
Blíµší informace o stezkách jsou na stránkách města Lanškroun.

ZPĚT do nabídky fotogalerií