Vyhledávač

Načítání

MENU

Fotogalerie 2005-2006

ZPĚT do nabídky fotogalerií

školní rok 2005 / 2006

Dálkové studium 2001-2006 :

Termín:
6. - 12. června 2006
 

Na SZeŠ Lanškroun odmaturoval další ročník dálkového studia, který se tomuto studiu věnoval v letech 2001 aľ 2006. Atmosféru vlastních maturitních zkoušek dokumentuje několik fotografií a další série fotografií uľ přináší reportáľ ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení v obřední síni lanškrounského zámku. Jen pro doplnění a úplnost přidávám reportáľ ze stuľkovacího večírku z 9. prosince 2005.

Dánsko 2006 :

Termín:
13. - 17. března 2006
 

SZeŠ Lanškroun uspořádala další ze svých mezinárodních výměnných pobytů - tentokráte do dánského Ronde. Studenti strávili týden se svými dáskými partnery a zdokonalovali tak své jazykové schopnosti a seznámili se s běľným ľivotem studentů dánského gymnázia, včetně ľivota v rodinách, kde byli individuálně ubytováni. Galerie fotografií . dokumentuje společnou část pobytu.

Veřejný trénink :

Termín:
15. října 2005
 

SZeŠ Lanškroun a SJK Lanškroun pořádají jiľ téměř pravidelně veřejné tréninky v parkurovém jeľdění. Atmosféru této akce zachycuje několik fotografií .

Myslivecké zkoušky :

Termín:
9. září 2005
 

V pátek 9. září se konaly myslivecké zkoušky našich studentů - absolventů volitelného předmětu myslivost. Předsedou zkušební komise byl ing. Lukeš z ČMMS. Několik fotografií ze zkoušek.

Chlaďas 2005 :

Termín:
20. srpna 2005
 

V našem novém areálu byla letos koncem prázdnin uspořádána soutěľ chladnokrevných koní pro zájemce z celého regionu. Soutěľe se zúčastnili také zástupci studentů naší školy. Atmosféru této akce zachycuje několik fotografií od ing. Josefa Coufala a stejná akce pohledem přes objektiv Jany Vokálové..

 ZPĚT do nabídky fotogalerií