Vyhledávač

Načítání

MENU

Fotogalerie 2007-2008

ZPĚT  do nabídky fotogalerií

školní rok 2007 / 2008

Chlaďas 2008:

Termín:
5. červenec 2008
 

5.7.2008 jsme v našem areálu pořádali 2. kvalifikační kolo na Mistrovství republiky v soutěľích chladnokrevných koní. Soutěľilo 10 párů z východočeského regionu.  Studenti SZeŠ v Lanškrouně předvedli své dovednosti s poníky v neoficiální části.

Výuka kynologie :

Termín:
jaro 2008
 

Ve třetím ročníku oboru Agropodnikání mají ľáci moľnost v rámci volitelných předmětů studovat předmět kynologie.  Praktickou část výuky tohoto předmětu představuje i tato galerie.

Jarní volejbalový turnaj - ZŠ Smetanova :

Termín:
14. března 2008
 

Letos uspořádala ZŠ Smetanova Lanškroun turnaj ve volejbale smíšených druľstev škol lanškrounska v tradičním jarním termínu. Letošního ročníku se zúčastnili zástupci 7 škol - Gymnázia Lanškroun, ZŠ Dobrovského Lanškroun, Praktické školy Lanškroun, Střední zemědělské školy Lanškroun, ZŠ Výprachtice, ZŠ Jiráskova Lanškroun a pořádající ZŠ Smetanova.
Výsledné pořadí odpovídá výše zmíněnému výčtu.

Mezinárodní konference :

Termín:
13. března 2008
 

Lanškroun se stal místem konference zástupců několika evropských měst (Castiglionre in Taverna IT, Civitella d´Agliano IT, Celleno IT, Serock PL, Fiamingano IT, Czosnow PL, Hlinsko CZ, Lanškroun CZ), jejíľ první část proběhla v Castiglionre a druhá část v Lanškrouně. Projekt IDEA je podporován regionem ANCI Lazio a zahrnuje "Mezikulturní dialog" a "Výměnné aktivity". Je uskutečněn v rámci programu 2007 - 2013 "Evropa pro občany". Tento program EU podporuje aktivní evropské občanství a navazování druľebních či oficiálníhch vztahů mezi městy EU a prohlubování jiľ existujících vztahů.

Maturitní ples 4.A :

Termín:
8. února 2008
 

Školní plesovou sezónu na Střední zemědělské škole Lanškroun zakončila třída 4.A se skupinou třídních učitelů ing. Darií Kotyzovou, ing. Josefem Hylenou i zastupující ing. Alenou Jeľkovou v pátek 8. února 2008 v sále restaurace v ®ichlínku. Třída 4.A zajistila pro svůj ples několik předtančení a atraktivních efektů. Pro studenty, rodiče, přátele studentů, absolventy z minulých let i studenty niľších ročníků byl tak ples příjemným závěrem letošní sezóny. A jako obvykle galerie fotografií přináší momenty z průběhu plesu.

Recitál Jana Kryla :

Termín:
5. února 2008
 

Ve školní tělocvičně se po třech letech opět uskutečnil recitál Jana Kryla, který studentům přiblíľil jak svoji tvorbu, tak i ľivot a dílo jeho bratra Karla Kryla. Doba, o níľ myšlenky a slova Jana Kryla vypovídají je pro současné studenty stále více dějěpisem. Přesto nebo právě proto mají studentům stále co říci a recitál se setkal s velkým úspěchem.

Maturitní ples 4.C :

Termín:
18. ledna 2008
 

A plesová sezóna pokračuje. Další z maturitních plesů Střední zemědělské školy Lanškroun uspořádala třída 4.C s třídní učitelkou ing. Věrou Zemanovou v pátek 18. ledna 2008 v sále Společenského domu v Lanškrouně. Třída 4.C studuje obor podnikání a sluľby a tak jako kaľdoročně se při příleľitosti maturitního plesu sešli rodiče a přátelé studentů, absolventi z minulých let i studenti niľších ročníků aby s maturanty oslavili blíľící se závěr studia. A jako obvykle galerie fotografií . přináší momenty z průběhu plesu.

Maturitní ples 4.B :

Termín:
11. ledna 2008
 

Letošní sezónu maturitních plesů Střední zemědělské školy Lanškroun zahájila třída 4.B s třídní učitelkou ing. Hanou Stehlíkovoou v pátek 11. ledna 2008 v sále restaurace v ®ichlínku. Plesu se zúčastnilo hojné mnoľství příznivců našich studentek a atmosféra i nálada plesu byla výborná. Galerie fotografií . přináší pro účastníky vzpomínku, pro ostatní informaci o průběhu akce.

Mikulášský turnaj ve volejbale :

Termín:
30. listopadu 2007
 

Letos uspořádala SZeŠ Lanškroun jiľ třináctý ročník tradičního Mikulášského turnaje ve volejbale smíšených druľstev škol lanškrounska. Letošního ročníku se zúčastnili zástupci ZŠ Dobrovského Lanškroun, ZŠ Výprachtice, Gymnázia Lanškroun, pořádající Střední zemědělské školy a ZŠ Smetanova Lanškroun. Výsledné pořadí odpovídá výše zmíněnému výčtu.

 ZPĚT  do nabídky fotogalerií