Vyhledávač

Načítání

MENU

Fotogalerie 2012-2013

 


školní rok: 2012/2013 – skupinová třídní fota

Pro úplnost přehled tříd a učitelů letošního školního roku. Fotografováno 17. června 2013 (kromě 4. ročníků, které se fotily dříve)

 


20. červen 2013 – Sportovní den SZeŠ 2013

V závěru školního roku, po dokončení klasifikace a v očekávání posledního dne školy a předání vysvědčení a za předpokladu příznivého počasí je dobrý čas na to uspořádat "sportovní den". Akce se celkem vydařila - jen škoda skromné účasti v některých "línějších" třídách ...

 


11.  červen 2013 – Výstava "Naše pole" Nabočany

Výstava Naše pole je celostátní přehlídkou polních pokusů odrůd zemědělských plodin a chemické ochrany a prezentací zemědělské techniky. Akce probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a s podporou Pardubického kraje. Letos se konala v Nabočanech u Crudimi již jako třináctý ročník.
Při cestě z výstavy se studenti seznámili s provozem jatek v Rosicích – Synčanech a také si prohlédli moderní hnojiště vybudované s podporou evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova.

 


10. – 14. červen 2013 – Sportovně cyklistický kurz 2013

Součástí výuky je ve druhém ročníku týdenní sportovně cyklistický kurz, který se letos konal pouze v Lanškrouně a jeho okolí. Následující galerie obsahuje záběry jen ze dvou dnů - celodenního cyklovýletu spočívajícího ve vyvezení skupiny cyklobusem na hřeben Orlických hor v oblasti Haničky (Rokytnice v Orlických horách) a následném přejezdu na kole do Lanškrouna (cca 45 km) a akce u lanškrounských rybníků z orientačního závodu, kterým kurz končil.

 


květen – červen 2013 — MATURITY 2013

V letošním školním roce maturovali studenti čtyř 4. ročníků ve třech oborech vzdělání.  Atmosféru maturit v pracovní fázi dokumentuje galerie namátkově sebraných fotografií ze všech maturujících tříd. Druhá galerie je pak kompletně ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení na lanškrounském zámku dne 18. června 2013, kde dopoledne obdrželi vysvědčení absolventi oboru ekonomika a podnikání (4.C) a veterinářství (4.V), odpoledne pak absolventi oboru agropodnikání (4.a a 4.B)

 


4. květen 2013 – Den školy 2013

SZeŠ Lanškroun, SJK Lanškroun, Pardubický kraj a Agrovenkov, o. p. s. uspořádali tradiční Den zemědělské školy, který se uskutečnil dne 4.5.2013 od 9h v areálu školy v Dolním Třešňovci. Akce je spojena s 33. ročníkem závodů v parkurovém skákání. Mimo jiné proběhl 3. ročník soutěže ovčáckých psů, festival řemesel a bohatý program pro všechny návštěvníky.

 


30. duben 2013 – Poslední zvonění 4. ročníků

Každoroční veselá akce připomínající, že se blíží maturity a ukončení středoškolských studií pro absolventy 4. ročníků ...

 


leden – únor 2013 – Maturitní plesy 4. ročníků

11. leden 2013

Maturitní ples 4.B, třídní učitelé Pavel Dvořáček, Martina Dolečková

  1. únor 2013

Maturitní ples 4.V, třídní učitel František Teichman

15. únor 2013

Maturitní ples 4.C, třídní učitelka Věra Kovaříková

22. únor 2013

Maturitní ples 4.A, třídní učitelky Drahuše Tkačíková, Věra Zemanová

 


listopad – prosinec 2012, Stavba teletníku ve VZC Lanškroun

V návaznosti na vybudování nové moderní stáje je v současnosti přistavován teletník pro nejmladší osazenstvo stáje.

 


1. prosinec 2012 – Den otevřených dveří

Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně uspořádala nejen pro zájemce o studium další z tradičních setkání Den otevřených dveří v sobotu 1. 12. 2012 od 9:00 do 14:00 hodin. Počasí bylo příznivé (slunečné, mrazivé) a tak se sjelo dostatek hostů. Po prohlídce školních prostor s doprovodem místních učitelů se všichni sešli s vedením školy v kulturní místnosti, kde ředitel školy nastínil současnou nabídku vzdělávání poskytovaného naší školou a odpověděl na dotazy z publika.

Další program byl připraven na jízdárně - v podání studentek chovu koní a jezdectví.

Atmosféru dne otevřených dveří dokumentují dvě galerie

  1. část – pohlídka školy a beseda s vedením, učiteli i studenty školy

  2. část – program na jízdárně

 


30. listopad 2012 – 15. ročník Mikulášského turnaje ve volejbalu lanškrounských škol

Jako každoročně (a letos již po patnácté) jsme uspořádali Mikulášský turnaj ve volejbalu smíšených družstev lanškrounských škol. Nutno říci, že termín před Mikulášem byl trochu časnější nežli obvykle a možná i tato skutečnost se podílela na poměrně slabé účasti ostatních škol :-(. O to více si ovšem každý zahrál a užil zaslouřeného ocenění :-). Fotogalerie budiž toho důkazem.

 


29. listopad 2012 - výuka studentů veterinářství – cvičení z reprodukce – SONO

Studentti 3. ročníku oboru veterinářství během praktických cvičení z reprodukce ve stáji nového VZC Lanškroun :-)

 


21. listopad 2012- regionální soutěž v německé konverzaci

Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně je již dlouhých devět let pořadatelkou regionální soutěže v německé konverzaci. Klání je určeno žákům středních odborných škol. Němčinářů prý ubývá, ale ti, co se rozhodli německý jazyk studovat, předvedli, že jim snaha a chuť do práce nechybí. Atmosféru soutěže dokládá malá fotogalerie.

 


20. listopad 2012 - Recitál Jana Kryla

Po několika letech se opět uskutečnil recitál Jana Kryla jako vzpomínka a připomenutí odkazu jeho bratra Karla Kryla pro současné studenty školy.

 


19. listopad 2012 - zájmová činnost - kroužek vozatajství

Na škole i na domově mládeže probíhá několik kroužků zájmové činnosti studentů pod vedením učitelů, vychovatelů i externích pracovníků. Jeden z takových kroužků se věnuje vozatajství a práci s chladnokrevnými koňmi. Když si jednou studentky přišly půjčit fotoaparát - ře by ho na kroužek potřebovaly - vznikla tato fotogalerie ...

 


12. listopad 2012 - výuka studentů veterinářství

Studentky oboru veterinářství si vyzkoušely postup přípravy králičího masa na prodej - a to od živého králíka až po zabalené maso připravené k distribuci :-)

 


2. listopad 2012 - Den otevřených dveří

Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně uspořádala nejen pro zájemce o studium další z tradičních setkání
Den otevřených dveří
pátek 2. 11. 2012 13:00 - 17:00 hodin
sobota 3. 11. 2012 9:00 - 13:00 hodin

 


27. září 2012 - slavnostní otevření Veterinárně zemědělského centra (VZC) Lanškroun

Zemědělská škola otevírá moderní výukové prostory pro budoucí veterináře a agropodnikatele

Bývalá konírna z konce 19. století a stáj ze sedmdesátých let minulého století v objektu Školního statku Lanškroun budou od nového školního roku sloužit žákům Střední zemědělské a veterinární školy v Lanškrouně. Za 21  milionů korun se staré chátrající objekty proměnily  v moderní výukové prostory. Tento týden si je prohlédli hejtman Radko Martínek a radní Martin Netolický v doprovodu ředitele Davida Hrušky.

„Středoškolsky vzdělaní žáci potřebují znát nejnovější technologie, aby se v praxi dobře uplatnili. Získají dovednosti i pracovní návyky, které od nich budoucí zaměstnavatelé očekávají,“ ocenil hejtman Pardubického kraje záměr školy vybudovat v areálu vzdělávacího zařízení zemědělsko-veterinární centrum.

Ředitel zemědělské školy provedl zástupce Pardubického kraje po areálu, kde na konkrétních příkladech ukazoval, jak žáci studující  obory agropodnikání a veterinářství získají praktické dovednosti a nabudou odborné znalosti.

zdroj: tisková zpráva Pardubického kraje

 


28. srpen 2012 – volejbalový turnaj lanškrounských škol

V průběhu přípravného týdne na konci srpna de uskutečnil jeden z turnajů lanškrounských škol ve volejbalu smíšených družstev. Protože bylo léto ještě v plné síle - jednalo se o plážovou variantu na kurtech na Knoflíku. Výsledky jsou - jako obvykle - méně významné, než samotný průběh zachycený ve fotogalerii ...