Vyhledávač

Načítání

MENU

OPVK - projekt 2

 


Obrázek logolink ESF -


 

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství

(The development of further education in agriculture)

 

Stručný obsah a popis projektu:

 

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory:

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Datum zahájení projektu:

1. 2. 2011

Datum ukončení projektu:

31. 5. 2012

Rozpočet projektu:

3 928 518,92 CZK

 

Nabízené kurzy:

  1. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

  2. Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz

  3. Přípravné kurzy pro úspěšné splnění zkoušek základního výcviku jezdce a výkonnostních zkoušek

  4. Cvičitel v jezdect

 

Předmětem zájmu projektu, je tvorba a inovace 4 specializovaných vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj dalšího vzdělávání v zemědělství. Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti účastníků na trhu práce, dosáhnout rozšíření nabídky dalšího vzdělávání a usnadnění přístupu ke vzdělání obyvatelům zejména Pardubického kraje. Nedílnou součástí nabízených kurzů bude vývoj systému výuky a odborné přípravy tak, aby bylo dosaženo větší zaměstnatelnosti, rozvoje významu vzdělávání v oblasti zemědělství, odborné připravenosti pro pracovní trh a zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků. Předností projektu bude využití moderních technologií, vysoký podíl praktické výuky, inovativní přístup lektorů a plná zainteresovanost 24 pedagogů.

Další cíle:

-        Tvorba e-learningového prostředí pro tvorbu studijních materiálů, využití lCT a odborných výukových pomůcek

-        Tvorba specializovaných a moderních studijních materiálů a jejich implementace do metod výuky nově tvořených či inovovaných kurzů SZeŠ Lanškroun

Prostřednictvím těchto stanovených cílů budeme schopni nabídnout inovované studijní programy odpovídající požadavkům trhu práce.

Za přínos považujeme i nákup moderní výpočetní techniky (notebooky, interaktivní tabule, multifunkční zařízení a dataprojektor), která má za úkol co nejlépe přenést informace k cílovým uživatelům.

 

Složení realizačního týmu:

 

Manažer projektu:

Mgr. Daniela Pravdová

Věcný manažer projektu:

Jana Šenkýřová

Odborný Metodik projektu:

Ing. David Hruška

Ing. Miluše Klížová

Ing. Darie Kotyzová

Renata Marková